Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwasanaethau llyfrgell ac archif

Mae gan y Brifysgol ystod eang o adnoddau dysgu nodedig. Mae gennym gasgliad mawr o lyfrau a chylchgronau, ac mae llawer o'r cylchgronau ar gael ar gyfrifiadur mewn fformat testun llawn.

Hefyd, mae gennym gronfeydd data, DVDs a CDs; defnydd microffurf a chyfleusterau argraffu; casgliad arbennig o lawysgrifau a chatalogau ar-lein i gael mynediad at e-lyfrau, cylchgronau electronig, hen bapurau arholiad, canllawiau i bynciau ac amryw o adnoddau dysgu eraill.

Llyfrgelloedd y Brifysgol

Prif Llyfrgell y Celfyddydau

Yn cynnwys deunydd am y celfyddydau, y dyniaethau a gwyddorau cymdeithas. Mae hefyd yn cynnwys y Llyfrgell Gymraeg, casgliadau arbennig a’r Adran Archifau a Llawysgrifau.

Llyfrgell Gwyddoniaeth (yn cynnwys Seicoleg)

Llyfrgell Gwyddoniaeth Adeilad Deiniol sy’n cynnwys y prif gasgliadau o gyfnodolion gwyddonol, crynodebau, cyfeiriadau ac ysgrifau.

Llyfrgell Safle’r Normal

Yn cynnwys deunydd am addysg, yn cynnwys casgliadau o lyfrau plant, a gwyddorau’r chwaraeon, iechyd ac ymarfer.

Y Llyfrgell Astudiaethau Iechyd, Wrecsam

Y Llyfrgell Astudiaethau Iechyd, Wrecsam sy’n cefnogi nyrsio, bydwreigiaeth, radiograffeg ac iechyd.

Gwasanaethau llyfrgell ar-lein

Yn cynnwys e-lyfrau, cylchgronau electronig, cronfeydd data, hen bapurau arholiad a chanllawiau i bynciau.