Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gweithio mewn partneriaeth

Mae gan Brifysgol Cymru, Bangor traddodiad llwyddiannus o gydweithio gyda busnesau a'r gymuned. Rydyn ni'n ymroi i'n rôl hanfodol ym mywyd cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd yr ardal. Rydyn ni'n anelu at archwilio'r posibiliadau o gydweithio gyda sefydliadau a phartneriaid yng Nghymru, Prydain a dros y môr gyda'r bwriad i gryfhau a chynyddu llwyddiant ein haddysgu a'n gwaith ymchwil.