Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfleusterau dan do

Canolfan Brailsford yw Canolfan Chwaraeon y Brifysgol. Mae’n darparu cyfleusterau chwaraeon ac adloniant i aelodau Prifysgol Bangor a’r cyhoedd.

Ceir cyfleusterau dan do ar gyfer amrywiaeth eang o chwaraeon a weithgareddau ffitrwydd, gan gynnwys hyfforddiant pwysau, dosbarthiadau erobeg, criced dan do, sboncen a llawer mwy.

Mae ein cyfleusterau dan do ar gael ar ddau safle, Canolfan Brailsford a Safle’r Normal.

Canolfan Brailsford

Safle'r Normal