‘Platfform 81’ Gampfa newydd sbon sy’n agor yng Nghanolfan Brailsford 

Ar ôl i Clwb Gymasteg Bangor symud i adeilad newydd, ‘roedd lle gwag ar eu hôl, a penderfyniad i’w wneud ar sut i wella ein cyfleuster ar gyfer ein holl aelodau! Gwnaiff y penderfyniad i greu ystafell ffitrwydd aml-bwrpas sy’n diwallu anghenion tyfiant ein sylfaen aelodaeth.

Dyma chi ‘Platfform 81’

Mae ein gampfa newydd yn ychwanegu at ein cyfleusterau gampfa sydd eisoes yn helaeth yng Nghanolfan Brailsford. Bydd y gampfa yn cael ei gynnwys fel rhan o'ch pecyn aelodaeth, ac ‘rydym yn cynnal dau ddosbarth newydd cyffrous FIIT a HIIT yn y cyfleuster newydd (gweler gwybodaeth Dosbarth ar y wefan). Gall y cyfleuster ei logi ar gyfer hyfforddiant tîm, pob ymholiad at: brailsford@bangor.ac.uk