Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfleusterau awyr agored yn Safle Treborth

Mae Safle Treborth y Brifysgol wedi'i leoli wrth Y Fenai ar gyrion Bangor.

Mae gan y safle y cyfleusterau canlynol:

4 cae gwair i’w llogi – 1 pêl droed, 2 rygbi a 1 pêl droed Americanaidd

Mae'r caeau o safon uchel a gellir eu haddasu i gaeau iau. Cynllun y caeau.

Pafiliwn

Mae'r pafiliwn yn cynnig cyfleusterau newid mawr a man gwylio caeëdig.

Trac athletau

Wedi'i leoli ar Gaeau Chwarae Treborth, fe'i agorwyd yn 1996. Mae'n drac wyth l? a adeiladwyd i'r safonau uchaf gyda chyfleusterau a chyfarpar ar gael ar gyfer bob digwyddiad. Mae'n addas ar gyfer ymarfer a chystadlu i bob lefel gallu.

Lleoliad