Aduniadau a Digwyddiadau Alumni

Digwyddiadau’r Brifysgol

Mae Prifysgol Bangor yn cynnal nifer o ddarlithoedd a digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn sy'n agored i'r cyhoedd. Gweler yr holl ddigwyddiadau cyhoeddus sydd ar y gweill gan y Brifysgol.

Digwyddiadau Diweddar

Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Tregaron 2022

Pleser o’r mwyaf oedd cael cynnal ein haduniad blynyddol yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru eto eleni. Ymunodd tua 200 o gyn-fyfyrwyr a chyn-aelodau staff â ni ar stondin Prifysgol Bangor ddydd Mercher 3 Awst 2022 i i fwynhau sgwrs a diod yn yr heulwen yng Ngheredigion.

Croesawyd y cyn-fyfyrwyr gan Dr Lowri Angharad Hughes, Pennaeth Polisi a Datblygu Canolfan Bedwyr, a chafwyd diweddariad ar lwyddiannau Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gan Lywydd UMCB, Celt John. Cawsant hefyd glywed perfformiad gan gôr merched Aelwyd JMJ, gyda nifer o gyn-fyfyrwyr yn y gynulleidfa yn ymuno yn y canu!

Roedd yn wych bod yn ôl. Welwn ni chi'r flwyddyn nesaf!

 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?