Aduniadau a Digwyddiadau Alumni

Digwyddiadau i ddod

Dewch yn ôl yn fuan i weld ein digwyddiadau i ddod.

Digwyddiadau diweddar

Noson Gyda Syr Damon Buffini a William Lewis

Mwynheodd alumni Prifysgol Bangor, Cymrodyr er Anrhydedd a gwesteion noson yn Gladstone Library y National Liberal Club, Whitehall, Llundain ar 27 Tachwedd 2019.

Yn dilyn aduniad gyda diodydd a chanapés, cafwyd sgwrs rhwng Syr Damon Buffini, un o’r partneriaid a sefydlodd Permira a Chadeirydd y Royal National Theatre, a William Lewis, Prif Swyddog Gweithredol Dow Jones a Chyhoeddwr The Wall Street Journal. Gwnaethant drafod yr etholiad sydd i ddod, Brexit a'r celfyddydau mewn sgwrs fywiog, a ddilynwyd gan gwestiynau gan y gynulleidfa.

Cyflwynwyd  y noson  gan Fwrdd Ymgynghorol Alumni’r Brifysgol, ac rydym yn ddiolchgar yn arbennig i gyn-fyfyriwr, Jonathan Wright (Polisi Cymdeithasol a Throseddeg, 1999) am ei help i sicrhau'r siaradwyr gwych.

Darlith Goffa Dennis Crisp ac Aduniad Ysgol Gwyddorau Eigion

Cyflwynodd yr Athro Sandra Shumway (PhD Bioleg y Môr, 1977) Darlith Goffa Dennis Crisp eleni ddydd Gwener, 15 Tachwedd 2019 yn adeilad Pontio'r Brifysgol. Roedd Yr Athro Crisp (1916-1990) yn un o fiolegwyr morol mwyaf adnabyddus Prydain, a datblygodd Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor. Mae'r gyfres hon o ddarlithoedd yn gweld ei fyfyrwyr PhD yn dychwelyd i Fangor i gyflwyno ar bynciau y bu iddo ef ddylanwadu arnynt a’u hysbrydoli.

Mae'r Athro Sandra Shumway'n un o brif awdurdodau'r byd ar fioleg pysgod cregyn. Rhannodd Sandy ei hatgofion o’r Athro Crisp a’r siwrnai academaidd y mae wedi’i gymryd trwy ei ddylanwad.

Cynhaliwyd aduniad ar ôl y ddarlith, a fynychwyd gan alumni, staff, myfyrwyr ac aelodau o deulu Dennis Crisp. Roedd hi'n noson wych!

Aduniad Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llanrwst, 7 Awst 2019

Unwaith eto eleni daeth nifer dda iawn i'r aduniad blynyddol i gyn-fyfyrwyr yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Ymgasglodd cyn-fyfyrwyr ym mhabell Prifysgol Bangor i glywed Yr Athro Jerry Hunter yn sôn am ddarpariaeth Gymraeg y Brifysgol a chafwyd gair gan Lleucu Myrddin, Llywydd UMCB eleni. Welwn ni chi'r flwyddyn nesaf!

Aduniad 40 mlynedd Coleg y Santes Fair

Dychwelodd grŵp o 30 o gyn-fyfyrwyr i Fangor y penwythnos diwethaf i ddathlu 40 mlynedd ers iddynt raddio o Goleg y Santes Fair. Roedd yr aduniad, a drefnwyd gan Andrea Witts (Hopes gynt), yn cynnwys taith o amgylch safle'r Santes Fair dan arweiniad myfyrwyr presennol a chinio aduniad ym Mhrif Adeilad y Brifysgol. Roeddem wrth ein boddau'n eu croesawu yn ôl i nodi'r achlysur!

Digwyddiadau’r Brifysgol

Mae Prifysgol Bangor yn cynnal nifer o ddarlithoedd a digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn sy'n agored i'r cyhoedd. Gweler yr holl ddigwyddiadau cyhoeddus sydd ar y gweill gan y Brifysgol.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?