Gwirfoddolwr yn cymryd rhan mewn arbrawf ar weithgaredd yr ymennydd

Seicoleg

Mae Seicoleg ym Mangor yn gyson ymhlith y gorau yng Nghymru 10 uchaf yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr, am foddhad cyffredinol myfyrwyr. Gyda dros 1,000 o fyfyrwyr, rydym hefyd yn un o'r adrannau mwyaf yn y DU.

Ar y dudalen yma:
Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Seicoleg

5 rheswm i astudio Seicoleg ym Mangor

1af

yng Nghymru am foddhad myfyrwyr

NSS 2022

2il

yng Nghymru am Seicoleg

The Guardian University Guide 2023

4ydd

yn y DU am foddhad myfyrwyr

NSS 2022

8fed

yn y DU am brofiad myfyrwyr

Times Good University Guide 2023

Myfyrwyr yn cynnal arbrawf yn y labordy Ysgogi Magnetig Transcranial

Pam Astudio Seicoleg?

Ym Mhrifysgol Bangor, rydym yn falch o'n cryfderau ym maes addysgu, dysgu ac ymchwil, a bydd hyn yn sicrhau y byddwch yn dysgu am wyddoniaeth a chymhwyso seicoleg gan ymchwilwyr a darlithwyr o'r radd flaenaf. Yn ystod ein cyrsiau, efallai y cewch gyfle i weld dyraniadau ymennydd dynol, rhedeg marathon neu wynebu ymosodiad gan sombïaid, i gyd yn enw gwyddoniaeth!

Cyfleoedd gyrfa mewn Seicoleg

Fel myfyriwr graddedig gyda gradd dda mewn seicoleg o Fangor, bydd amrywiaeth o yrfaoedd ar gael i chi. 

Mae gradd seicoleg yn hanfodol ar gyfer rhai gyrfaoedd (gyda Sylfaen Graddedigion ar gyfer Aelodaeth Siartredig) ac mae Cymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) yn rhoi statws siartredig yn y meysydd canlynol:

 • Seicolegwyr clinigol
 • Seicolegwyr cwnsela
 • Seicolegwyr addysgol
 • Seicolegwyr fforensig
 • Seicolegwyr iechyd
 • Niwroseicolegwyr
 • Seicolegwyr galwedigaethol
 • Seicolegwyr chwaraeon ac ymarfer
 • Athrawon ac ymchwilwyr seicoleg

Mae seicoleg hefyd yn darparu sylfaen ddefnyddiol i yrfaoedd eraill, er enghraifft:

 • gyrfaoedd mewn hyfforddiant rheoli
 • cyfrifeg
 • dysgu
 • nyrsio,
 • gwaith cymdeithasol
 • yr heddlu
 • lluoedd arfog

Mae cyflogwyr hefyd yn gwerthfawrogi'r sgiliau trosglwyddadwy y byddwch yn eu dysgu, megis rhifedd, llythrennedd a sgiliau rhyngbersonol, yn ogystal â'ch dealltwriaeth o ymddygiad dynol. Fel myfyriwr graddedig o Ysgol Gwyddorau Dynol ac Ymddygiadol, Prifysgol Bangor, bydd gennych gyfuniad unigryw o'r rhain.

85%

yn mynd i weithio/astudio o fewn 15 mis ar ôl y cwrs

Discover Uni

Graddedig Louis Naylor, yn gwisgo sbectol a chôt, yn edrych i fyny i'r awyr

Proffil Alumni Louis Naylor

Rheolwr Datrysiadau Cleient yn TikTok

"Mae seicoleg yn rhan bwysig o’m swydd gan fod angen i ni ddysgu beth sy'n sbarduno ymddygiadau defnyddwyr, er enghraifft, pam fod pobl yn gwylio fideos penodol neu pam fod tueddiadau penodol yn digwydd, neu pam fod pobl yn ymgysylltu â brandiau penodol".

Ein hymchwil o fewn Seicoleg

Mae ein hymchwil yn adlewyrchu dau ddull allweddol. Y cyntaf yw datblygu ac astudio ymyriadau i hyrwyddo llesiant, o blentyndod cynnar i oedran hŷn. Roedd ymyriad wrth wraidd agenda’r ysgol pan gafodd ei sefydlu fwy na 50 mlynedd yn ôl, ac mae’n parhau i fod yn ganolog i’n hunaniaeth ymchwil heddiw.

Ein hail ddull allweddol yw niwrowyddoniaeth wybyddol, lle rydym wedi buddsoddi'n helaeth mewn staff ac adnoddau ymchwil arbenigol, i ymchwilio i ganfyddiad a gweithredu; iaith a datblygiad; a gwybyddiaeth gymdeithasol.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?