Gwirfoddolwr yn cymryd rhan mewn arbrawf ar weithgaredd yr ymennydd

Seicoleg

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Seicoleg
Myfyrwyr yn cynnal arbrawf yn y labordy Ysgogi Magnetig Transcranial

Pam Astudio Seicoleg?

Ym Mhrifysgol Bangor, rydym yn falch o'n cryfderau ym maes addysgu, dysgu ac ymchwil, a bydd hyn yn sicrhau y byddwch yn dysgu am wyddoniaeth a chymhwyso seicoleg gan ymchwilwyr a darlithwyr o'r radd flaenaf. Yn ystod ein cyrsiau, efallai y cewch gyfle i weld dyraniadau ymennydd dynol, rhedeg marathon neu wynebu ymosodiad gan sombïaid, i gyd yn enw gwyddoniaeth!

Proffil fideo myfyrwyr - Sioned Rowlands

Mae Sioned yn astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor, ac yn wreiddiol o Gaerdydd. Mae'n byw yn Llanddwyn yn Safle Ffriddoedd ac yn siarad am ei bywyd ym Mangor.

Cyfleoedd Gyrfa mewn Seicoleg

Fel myfyriwr graddedig gyda gradd dda mewn seicoleg o Fangor, bydd amrywiaeth o yrfaoedd ar gael i chi. 

Mae gradd seicoleg yn hanfodol ar gyfer rhai gyrfaoedd (gyda Sylfaen Graddedigion ar gyfer Aelodaeth Siartredig) ac mae Cymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) yn rhoi statws siartredig yn y meysydd canlynol:

  • Seicolegwyr clinigol
  • Seicolegwyr cwnsela
  • Seicolegwyr addysgol
  • Seicolegwyr fforensig
  • Seicolegwyr iechyd
  • Niwroseicolegwyr
  • Seicolegwyr galwedigaethol
  • Seicolegwyr chwaraeon ac ymarfer
  • Athrawon ac ymchwilwyr seicoleg

Mae seicoleg hefyd yn darparu sylfaen ddefnyddiol i yrfaoedd eraill, er enghraifft, gyrfaoedd mewn hyfforddiant rheoli, cyfrifeg, dysgu, nyrsio, gwaith cymdeithasol, yr heddlu a'r lluoedd arfog. Mae cyflogwyr hefyd yn gwerthfawrogi'r sgiliau trosglwyddadwy y byddwch yn eu dysgu, megis rhifedd, llythrennedd a sgiliau rhyngbersonol, yn ogystal â'ch dealltwriaeth o ymddygiad dynol. Fel myfyriwr graddedig o Ysgol Gwyddorau Dynol ac Ymddygiadol, Prifysgol Bangor, bydd gennych gyfuniad unigryw o'r rhain.

Ein Hymchwil o fewn Seicoleg

Mae ein hymchwil yn adlewyrchu dau ddull allweddol. Y cyntaf yw datblygu ac astudio ymyriadau i hyrwyddo llesiant, o blentyndod cynnar i oedran hŷn. Roedd ymyriad wrth wraidd agenda’r ysgol pan gafodd ei sefydlu fwy na 50 mlynedd yn ôl, ac mae’n parhau i fod yn ganolog i’n hunaniaeth ymchwil heddiw.

Ein hail ddull allweddol yw niwrowyddoniaeth wybyddol, lle rydym wedi buddsoddi'n helaeth mewn staff ac adnoddau ymchwil arbenigol, i ymchwilio i ganfyddiad a gweithredu; iaith a datblygiad; a gwybyddiaeth gymdeithasol.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Banner i hyrwyddo Diwrnod Agored Ar-lein ar 7 Rhagfyr 2022 - yn cynnwys 5 sleid yn dangos llun o fyfyrwyr mewn dosbarth, myfyrwyr yn sgwrsio tu allan i adeilad Pontio, myfyrwyr yn cerdded mewn coedwig.

 

 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?