Edrych ar athrawes mewn dosbarth

Addysgu

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Addysgu

 

 

Disgybl ysgol yn ysgrifennu mewn llyfr

Pam Astudio Addysgu?

Mae ein cwrs BA Cynradd SAC yn rhoi dealltwriaeth drylwyr i chi o'r ffordd mae plant yn dysgu ac yn eich arfogi â'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i ddatblygu fel athro creadigol ac arloesol.

Mae Cymru ar flaen y gad ym maes diwygio addysgol. Cynlluniwyd ein cyrsiau newydd gyda'r newidiadau holistig a phedagogaidd hyn mewn golwg, sy'n golygu y byddwch yn graddio gyda set o sgiliau addysgu a sylfaen wybodaeth hynod gyfoes, rhywbeth a fydd yn eich gwneud yn gyflogadwy iawn.

Fideo - Dysgu ym Mangor

Hyfforddi i fod athro cynradd yng Nghymru a thu hwnt.

Proffil Myfyriwr Lois Evans

Addysg Gynradd BA (Anrhydedd) gyda SAC drwy bartneriaeth CaBan

"Mi rydan ni'n cael profiad ysgol gret ar y cwrs yma. 'Da ni'n cael ein harwain i mewn gam wrth gam ac yn datblygu hyder i ddysgu fel 'da ni'n mynd yn ein blaenau."

Cyfleoedd Gyrfa mewn Addysgu

Mae'r radd BA (Anrhydedd) Addysg Gynradd gyda SAC (3-11) yn cael ei chydnabod ledled Cymru a Lloegr, ac yn aml mae'n gymhwyster trosglwyddadwy ymhellach i ffwrdd i gael mynediad i'r proffesiwn addysgu.  Mae'n eich paratoi'n llawn ar gyfer gofynion addysgu yng Nghymru a thu hwnt, yn ogystal â swyddogaethau eraill sy'n cefnogi plant (cyn-ysgol) a swyddi'n ymwneud â chwricwlwm (cynllunio cwricwlwm).

Mae yna opsiynau eraill ar gael i chi hefyd yn dilyn eich gradd, gan gynnwys ymchwil addysgol neu fynd ymlaen i feysydd addysgol mwy arbenigol.

A oes gennych unrhyw gwestiynnau am fywyd myfyriwr ym Mangor? Mae ein llysgenhadon yn barod i’ch helpu gael yr ateb.

Gall ein myfyrwyr ddweud mwy wrthoch am y profiad o astudio yma, am y Clybiau a Chymdeithasau gwych sydd yma, a sut bu iddynt hwy wneud ffrindiau ac ymgartrefu yn y Brifysgol fel myfyriwr Addysgu. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs, mae ein darlithwyr wrth law i helpu. Dyma rai cwestiynau a ofynnir yn aml. Oes gennych chi unrhyw gwestiwn arall i'n darlithwyr? 

  • Pa rinweddau sydd gan fyfyrwyr Addysgu llwyddiannus ym Mangor? 
  • Beth allai wneud i baratoi at astudio Addysgu ym Mangor? 
  • Sut ydw i yn gwybod mai Addysgu ym Mangor yw’r dewis iawn i mi? 

Ein Ymchwil o fewn Addysgu

Yn yr Ysgol Gwyddorau Addysgol byddwch yn dysgu am y canfyddiadau ymchwil diweddaraf yn eich maes ac yn cael cyfle i weithio gydag arbenigwyr ymchwil o fri rhyngwladol wrth gynllunio a gweithredu eich ymchwil eich hun. Fe'ch addysgir gan unigolion sy'n cael eu cydnabod yn rhyngwladol am eu harbenigedd ac sy'n cael eu gwahodd yn rheolaidd i siarad mewn amryw o ddigwyddiadau amlwg ledled y byd.

Mae'r tîm hyfforddi athrawon ym Mangor yn ymwneud ag ystod eang o ymchwil sy'n cyfrannu at fodiwlau ar y cwrs, gan gynnwys ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol ar ddwyieithrwydd ac amlieithrwydd, mentora, Anghenion Addysgol Arbennig ac arweinyddiaeth ysgol.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?