AM Y COLEG

Mae Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes yn dwyn ynghyd ystod o ddisgyblaethau academaidd cysylltiedig mewn chwe Ysgol Academaidd i gyflwyno cyrsiau ac ymchwil o'r ansawdd uchaf.

EIN HYSGOLION

Mae chwe Ysgol Academaidd o fewn y Coleg. 

Myfyrwyr mewn darlith

Israddedigion

Grŵp o fyfyrwyr yn defnyddio gofod dysgu cymdeithasol yn adeilad Pontio

Ôl-raddedigion

Meysydd Astudio

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael gweld ein holl feysydd pwnc.

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael gweld ein holl feysydd pwnc.

Llun agos o lyfr agored mewn llyfrgell

Ein Hymchwil

Mae grwpiau a chanolfannau ymchwil yn rhan ganolog o Goleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes, ac yn cynnig fframwaith i hyrwyddo a hwyluso ymchwil, cydweithio a chynlluniau addysgu ôl-radd.

Prifysgol Bangor, Ffordd y Coleg Road, Bangor, LL57 2DG

CYSYLLTWCH

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein cyrsiau neu os hoffech drafod unrhyw fater, cysylltwch â ni:

 Cysylltiadau Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Prifysgol Bangor, Ffordd y Coleg Road, Bangor, LL57 2DG

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?