Ymchwil y Coleg Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes

Llun i gyfleu Grwp Ymchwil Datblygiadau ac Arloesi Methodolegol Ysgol Busnes Bangor

Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes Ein Themâu Ymchwil

Mae ymchwilwyr Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes yn gwneud ymchwil sy'n ennill gwobrau, yn rhagorol yn rhyngwladol ac sy'n cael effaith.  Mewn amrywiol ddisgyblaethau, rydym yn cyfuno rhagoriaeth academaidd gydag ymgysylltiad â'r gymuned, effaith ar bolisi, a chyfraniadau creadigol a diwylliannol.

Newyddion a Digwyddiadau Ymchwil

Mae'r Coleg yn cynnal cynadleddau, digwyddiadau ymchwil a chyfresi seminar ar ystod o bynciau ar draws ein disgyblaethau.

Seminarau Ymchwil Ysgol Busnes Bangor

Newyddlen Ymchwil

Am ragor o wybodaeth am weithgareddau ymchwil diweddar yn y coleg, cymerwch olwg ar ein Newyddlen Ymchwil:

Hydref/Gaeaf 21/22 Gwanwyn/Haf 2021Hydref/Gaeaf 20/21Medi 2020  

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?