Cerdded yn Eryri

Coleg Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Ein nod yw addysgu a hyfforddi cenhedlaeth newydd o wyddonwyr sy'n ymwybodol o anghenion cymdeithasol ac amgylcheddol, oll mewn sefydliad o ragoriaeth byd-eang a arweinir gan ymchwil.

Dewch i'n Diwrnod Agored

AMDANOM NI

Mae'r Coleg Gwyddoniaeth a Pheirianneg ym Mhrifysgol Bangor yn un o'r prif ganolfannau yn y DU ar gyfer addysgu ac ymchwil mewn ystod eang o bynciau gwyddoniaeth.

Ein Hysgolion

Mae tair Ysgol Academaidd o fewn y Coleg.

Meysydd Astudio

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael gweld ein holl feysydd pwnc.

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael gweld ein holl feysydd pwnc.

Ffibrau optegol

Ein Hymchwil

Mae'r Coleg Gwyddoniaeth a Pheirianneg yn integreiddio ymchwil ar draws tair ysgol academaidd. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf buddsoddwyd yn sylweddol mewn adeiladau ac offer, ynghyd â phenodi staff strategol.

Tri myfyriwr yn edrych ar sgerbwd anifail wedi ei osod ar fwrdd arddangos gwydyr yn Amgueddfa Hanes Natur y Brifysgol yn Brambell

Cyfleusterau

Mae ein cyfleusterau ymchwil ac addysgu yn cynnwys: 

  • Labordai ymchwil ac addysgu modern
  • Llong ymchwil £3.5 miliwm sy'n mynd dros y môr a thair llong lai
  • Amgueddfa Hanes Natur gyda chaasgliadau infertebratau a fertebratau eang
  • Fferm ymchwil: Canolfaen Ymchwil Henfaes
  • Canolfan Biogyfansoddion
  • Gardd Fotaneg Treborth
  • Canolfan yr Amgylchedd Cymru
  • Acwaria dŵr croyw a morol

Coleg Gwyddoniaeth a Pheirianneg, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd LL57 2DG

CYSYLLTWCH

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein cyrsiau neu os hoffech drafod unrhyw fater, cysylltwch â ni:

 01248 382603

 Manylion cyswllt y Staff

Coleg Gwyddoniaeth a Pheirianneg, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd LL57 2DG

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?