Parc Cenedlaethol Eryri

Ysgol Gwyddorau Naturiol

“Mae gan Brifysgol Bangor enw da iawn am astudiaethau gwyddor yr amgylchedd. Mae angen pobl sy'n fedrus yn yr arbenigedd sydd ei angen i chwarae rhan hanfodol wrth ddatrys problemau'r byd. " - Syr David Attenborough.

Dewch i’n Diwrnod Agored

Archebu Prospectws

Archebu Prospectws

GWYBODAETH AM YR YSGOL

Rydym yn cynnal ymchwil ac addysgu sy’n arwain y byd ar draws ystod amrywiol o bynciau sy’n seiliedig â sŵoleg, bioleg, coedwigaeth, daearyddiaeth, amaethyddiaeth a chadwraeth.

Wedi ein hamgylchynu a thirwedd syfrdanol Gogledd Cymru, ni yw’r dewis amlwg i fyfyrwyr ac ymchwilwyr sydd â diddordeb yn y byd a’r amgylchedd naturiol.

Mwy

10 Uchaf

Am foddhad myfyrwyr

Complete University Guide 2020

ASTUDIO GYDA NI

Myfyrwyr yn mapio yn Cwm Idwal, Eryri

Astudio Israddedig

Myfyrwyr yn gwylio anifeiliaid gwyllt ar daith maes yn Uganda

Astudiaeth Ôl-radd

Arbrawf lab

Ein Hymchwil

Mae ein hacademyddion a'n myfyrwyr yn cymryd rhan mewn projectau ymchwil ar draws y byd. Mae eu darganfyddiadau yn helpu i lunio polisïau'r llywodraeth ac yn newid yr union ffordd rydyn ni'n meddwl am bynciau pwysicaf y dydd.

Darganfyddwch fwy

Darganfyddwch fwy am astudio ym Mangor drwy wylio’r fideos yma.

Prif Adeilad y Celfyddydau

Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymunwch â ni ar Ddiwrnod Agored - dyma'r ffordd orau i weld beth sydd gan Brifysgol Bangor i'w gynnig.

Myfyrwyr tu allan i’r Brif Adeilad

Eich profiad fel myfyriwr

Cewch brofi cymuned gefnogol, bywyd cymdeithasol llawn bwrlwm a lleoliad anhygoel rhwng y mynyddoedd a'r môr.

Newyddion a Chysylltidau

Ein holl newyddion diweddaraf.

CYSYLLTWCH

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein cyrsiau neu os hoffech drafod unrhyw fater, cysylltwch â ni:

  Bangor, Gwynedd UK LL57 2DG

  +44 (0)1248 351151

  sns@bangor.ac.uk

EIN COLEG

Mae'r Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig yn rhan o'r Coleg Gwyddorau Amgylcheddol a Pheirianneg.

Mae'r Coleg yn un o'r prif ganolfannau yn y DU ar gyfer addysgu ac ymchwil mewn ystod eang o bynciau gwyddoniaeth. Ein nod yw addysgu a hyfforddi cenhedlaeth newydd o wyddonwyr sy'n ymwybodol o anghenion cymdeithasol ac amgylcheddol mewn amgylchedd o safon fyd-eang a arweinir gan ymchwil.

MWY AM Y COLEG