Myfyriwr yn defnyddio bwrdd cylched a chlipiau crocodeil mewn labordy Cyfrifiadureg a Pheirianneg

Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig

Dysgwch am y datblygiadau diweddaraf mewn technolegau cyfrifiadurol ac electronig. Mae ein staff yn ymroddedig, gofalgar yn ymgymryd ag ymchwil sy'n arwain y byd.

Dewch i’n Diwrnod Agored

Archebu Prospectws

Archebu Prospectws

GWYBODAETH AM YR YSGOL

Mae ein staff yn arwain y byd mewn ystod eang o dechnolegau. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu profiad dysgu o’r ansawdd uchaf i’n myfyrwyr.

10 Uchaf

am foddhad myfyrwyr

Complete University Guide 2021

ASTUDIO GYDA NI

darlithydd peirianneg cyfrifiadureg gyda myfyriwr

Astudio Israddedig

 Student at work in computer science engineering lab

Cyrsiau Ôl-raddedig

Meysydd Astudio

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

laser

Ein Hymchwil

Trefnir ein gweithgareddau ymchwil i wneud y mwyaf o gyfleoedd i gydweithio ac o adnoddau.

Darganfyddwch fwy

Gwyliwch y fideos isod i wybod mwy am astudio ym Mhrifysgol Bangor.

Prif Adeilad y Celfyddydau

Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymunwch â ni ar Ddiwrnod Agored  - dyma'r ffordd orau i weld beth sydd gan Brifysgol Bangor i'w gynnig.

Myfyrwyr tu allan i’r Brif Adeilad

Eich profiad fel myfyriwr

Cewch brofi cymuned gefnogol, bywyd cymdeithasol llawn bwrlwm a lleoliad anhygoel rhwng y mynyddoedd a'r môr.

Newyddion a Digwyddiadau

Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf gan yr Ysgol.

Newyddion a Digwyddiadau

Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf gan yr Ysgol.

CYSYLLTWCH

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein cyrsiau neu os hoffech drafod unrhyw fater, cysylltwch â ni:

  Bangor, Gwynedd UK LL57 2DG

  +44 (0)1248 351151

  csee@bangor.ac.uk

EIN COLEG

Mae'r Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig yn rhan o'r Coleg Gwyddorau Amgylcheddol a Pheirianneg.

Mae'r Coleg yn un o'r prif ganolfannau yn y DU ar gyfer addysgu ac ymchwil mewn ystod eang o bynciau gwyddoniaeth. Ein nod yw addysgu a hyfforddi cenhedlaeth newydd o wyddonwyr sy'n ymwybodol o anghenion cymdeithasol ac amgylcheddol mewn amgylchedd o safon fyd-eang a arweinir gan ymchwil.

 

 mwy am y Coleg