Ffibrau optegol

Dylunio Perthynol Ôl-raddedig trwy Ymchwil - Mynediad: 2022

Manylion y Cwrs

  • Cymhwyster MScRes
  • Hyd 1 flwyddyn
  • Modd Astudio

    Llawn amser

  • Lleoliad

    Bangor

Bwrdd cylched electronig

Darllen mwy: Peirianneg Electronig

Mae dyfodiad yr oes ddigidol yn gwneud electroneg a dyfeisiau electronig yn bwysicach nag erioed. Mae ein harbenigwyr o'r safon uchaf yn datgelu technolegau ac ymchwil arloesol i'n myfyrwyr. Ein huchelgais yw defnyddio micro a nanodechnoleg i fanteisio i'r eithaf ar ddeunyddiau a thechnegau newydd.

Tyrbin gwynt a ffotofoltaidd

Darllen mwy: Ynni Adnewyddadwy

Mae ein staff yn gweithio ar bob agwedd ar ymchwil ac addysgu adnewyddadwy ym maes ynni adnewyddadwy. Mae ein hymchwil ym maes cynhyrchu ynni solar a'r genhedlaeth nesaf o baneli solar yn arwain yn y maes ac mae'n thema sy'n rhedeg trwy ein holl addysgu ac ymchwil. Mae ein staff yn arwain y byd ym maes ymchwil ynni adnewyddadwy o'r môr, maent wedi ysgrifennu “y” gwerslyfr ar y pwnc, ac ar flaen y gad o ran datblygiadau masnachol ac ymchwil a datblygu yn y sector, gan arwain projectau ymchwil mawr a rhoi arweiniad yn llawer o'r cynadleddau pwysicaf yn y byd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?