Dysgu mewn dosbarth

TAR Uwchradd - Addysg Grefyddol (Cyfrwng Cymraeg) Ôl-raddedig trwy Ddysgu - 2020 Entry

Manylion y Cwrs

 • Cymhwyster TAR
 • Year Start 2020
 • Hyd 1 flwyddyn
 • Dyddiad Dechrau

  Medi

 • Modd Astudio

  Llawn amser

 • Lleoliad

  Bangor

Grŵp astudio

Darllen mwy: Addysg

Bydd ein cyrsiau Addysg yn eich galluogi i fod wrth wraidd gwella ansawdd a dealltwriaeth addysgol, ble bynnag yr ewch yn eich gyrfa.  

Edrych ar athrawes mewn dosbarth

Darllen mwy: Addysgu

Mi wnaiff ein cyrsiau Addysgu roi dealltwriaeth drylwyr i chi o'r ffordd mae plant yn dysgu a bydd yn eich arfogi â'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i ddatblygu fel athro creadigol ac arloesol.