Tîm busnes yn gweithio trwy rai dadansoddeg

Treth Ar Werth (TAW)

Mae TAW yn sector y prifysgolion yn fater arbennig o gymhleth. Mr. Carl Shipton yw ein harbenigwr TAW, a bydd yn falch o gynorthwyo ar unrhyw fater sy'n ymwneud yn benodol TAW. Gellir cysylltu ag ef ar est. 3549. Cofiwch na all y Brifysgol, gan amlaf, hawlio'n l y TAW a godir gan gyflenwyr, felly mae'r rhan fwyaf o eitemau'n costio 20% yn ychwanegol inni.

Yn yr un modd, os gwerthwch unrhyw beth ar ran y Brifysgol, mae'n debygol y bydd angen ichi godi TAW ar ben y pris. Cysylltwch Syyddog TAW am gyngor.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?