Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor

Gwasanaethau Cyfreithiol a Chydymffurfio

Mae'r Gwasanaethau Cyfreithiol a Chydymffurfio yn rhan o'r Swyddfa Is-Ganghellor.

Mae’r Gwasanaethau Llywodraethu yn rhan o'r Swyddfa Is-Ganghellor.

Mae’r Swyddfa’n darparu arweinyddiaeth, rheolaeth a chefnogaeth i’r Brifysgol o ran cydymffurfiad cyfreithiol; gweithdrefnau disgyblu, cwyno, ac apelio myfyrwyr; rheoli cofnodion; rhyddid gwybodaeth; diogelu data; gwasanaethau cyfreithiol; contractau; rheoli argyfwng; moeseg / moeseg ymchwil a llywodraethu ymchwil; y Ddyletswydd Atal; a materion llywodraethu a chydymffurfiaeth amrywiol.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am bob un o'n gwasanaethau isod, yn ogystal â sut i gysylltu â ni.

Gwasanaethau Cyfreithiol a Chydymffurfio, Reichel, Ffriddoedd Site, Bangor, LL57 2TW

CYSYLLTWCH Â NI

Edrychwch ar y rhestr staff i ddod o hyd i'r cyfeiriad e-bost fwyaf priodol ar gyfer eich ymholiad.

 

 

Gwasanaethau Cyfreithiol a Chydymffurfio, Reichel, Ffriddoedd Site, Bangor, LL57 2TW

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?