Moeseg ac Moeseg Ymchwil

Mae Prifysgol Bangor yn ymroddedig i gynnal safonau moeseg uchel ym mhob agwedd o ddysgu, addysgu ac ymchwil.