Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth

Isod gallwch chi ddod o hyd i'n gwahanol Ganllawiau a Gweithdrefnau ar Ddiogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth, gan gynnwys y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol. Dylid danfon unrhyw ymholiadau ynglyn a deddfwriaethau diogelu data a rhyddid gwybodaeth at Lynette Williams .

Diogelu Data

Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau Amgylcheddol

Os oes angen hyfforddiant arnoch ar y Ddeddf Diogelu Data / GDPR newydd, cysylltwch â Jenny Amphaeris yn y Swyddfa Llywodraethu a Chydymffurfio (j.amphaeris@bangor.ac.uk)