Polisi a Chydymffurfiaeth Gyfreithiol

Gwenan Hine, Pennaeth Llywodraethu a Chydymffurfio sy’n rheoli materion cydymffurfio cyfreithiol o fewn y Brifysgol. Mae’r Tîm Cydymffurfio yn rhan o'r Swyddfa Llywodraethu a Chydymffurfio, o fewn Gwasanaethau Corfforaethol. Fe reolir y tîm gan Steve Barnard, Uwch Swyddog Rheoliadau a Chydymffurfio.

Cyfarwyddyd Diogelu Defnyddwyr

Cynllun ar gyfer Gwybodaeth Gyhoeddedig

Cysylltiadau Personol a Gwrthdaro Buddiannau

Cyfarwyddyd Rhyddid Mynegiant ac Ymgyrchu Etholiadol

Datgelu er Lles y Cyhoedd (Chwythu’r Chwiban)

Deddf Caethwasiaeth Modern 2015

Dyletswydd Prevent

Llywodraethu Gwybodaeth

Moeseg a Moeseg Ymchwil

Diogelu

Polisïau a Chyfarwyddiadau Eraill: Swyddfa Llywodraethu a Chydymffurfio

Polisïau Prifysgol

Proses Apwyntiadau er Anrhydedd

Trwyddedu Corfforaethol

Yr Iaith Gymraeg