Dau fyfyriwr yn rhannu jôc tra'n astudio yn llyfrgell y Prif Adeilad

Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Ni fu adeg mwy cyffrous i astudio'r Gymraeg a'r rhagolygon ar ei chyfer mor gadarnhaol. Mae galw cynyddol gan gyflogwyr am raddedigion sydd â chymhwyster da yn yr iaith.

Dewch i'n Diwrnod Agored Ar-lein
Archebu Prospectws
Archebu Prospectws

MWY AM YR ADRAN

Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yw un o'r rhai hynaf ym Mhrifysgol Bangor, ac er ei sefydlu yn 1889 bu ei chyfraniad i fywyd llenyddol a diwylliannol Cymru yn gwbl allweddol. Mae gan Brifysgol Bangor enw ardderchog am ansawdd ei dysgu, ac mae'n cynnig amryw o gyrsiau anrhydedd sengl a chyd-anrhydedd.

Mwy

Pynciau Astudio

Dewch i wybod mwy am ein pynciau a'n cyrsiau o fewn yr adran. Dewiswch eich lefel o astudiaeth

Dewch i wybod mwy am ein pynciau a'n cyrsiau o fewn yr adran. Dewiswch eich lefel o astudiaeth

Llun agos o lyfr agored mewn llyfrgell

Ymchwil yr Adran

Y mae gan Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd arbenigeddau ymchwil yn holl brif feysydd llenyddiaeth Gymraeg ac ymhlith aelodau’r staff y mae hefyd rai o lenorion a beirdd amlycaf y Gymru gyfoes megis Dr Angharad Price, Dr Jason Walford Davies, Yr Athro Jerry Hunter a’r Athro Gerwyn Wiliams. Yr ydym hefyd yn cydweithio’n agos ag ysgolion ac adrannau academaidd eraill yn y Brifysgol, e.e. gyda Hanes a Hanes Cymru ym maes Astudiaethau Celtaidd a chyda Ieithoedd Modern ym meysydd astudiaethau cyfieithu a llenyddiaeth gymharol.

Prif Adeilad y Celfyddydau

Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymunwch â ni ar Ddiwrnod Agored - dyma'r ffordd orau i weld beth sydd gan Brifysgol Bangor i'w gynnig.

Myfyrwyr tu allan i'r Brif Adeilad

Eich profiad fel myfyriwr

Cewch brofi cymuned gefnogol, bywyd cymdeithasol llawn bwrlwm a lleoliad anhygoel rhwng y mynyddoedd a'r môr.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?