Grŵp o fyfyrwyr yn gweithio mewn labordy

Ymchwil ym Mhrifysgol Bangor

Mae ein hymchwil o ansawdd gwirioneddol ryngwladol ac mae'n denu staff a myfyrwyr o bob cwr o'r byd.

yn y 40 uchaf

yn y DU am Ansawdd Ymchwil

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (2014)

£128M

o gyllid ymchwil cystadleuol allanol dros 5 mlynedd

(2013/14 i 2017/18)

AUR

am Rhagoriaeth Addysgu

Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF) 2019

Myfyrwyr y tu allan i Pontio gyda Phrif Adeilad Celfyddydau'r Brifysgol yn y cefndir

Ymchwil gydag Effaith

Mae ymchwil yn ganolog i Brifysgol Bangor; mae’n rhan annatod o’n haddysgu ac yn ennyn brwdfrydedd mawr yn ein staff academaidd. Cafodd y llwyddiant hwn ei adlewyrchu yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014. Cydnabu bod dros dri chwarter o ymchwil Bangor naill ai gyda’r orau yn y byd neu yn rhagori’n rhyngwladol.

Themâu Ymchwil

Mae ein hymchwil yn seiliedig ar glystyrau o feysydd pwnc eang wedi eu rhannu rhwng tri choleg y Brifysgol.

Themâu Ymchwil

Mae ein hymchwil yn seiliedig ar glystyrau o feysydd pwnc eang wedi eu rhannu rhwng tri choleg y Brifysgol.

Myfyriwr yn cerdded heibio crib y Brifysgol ar wal y prif adeilad

Straeon Ymchwil

Ein Newyddion Ymchwil

Mae ein tudalennau Newyddion Ymchwil yn cynnwys digonedd o erthyglau sy'n gysylltiedig ag ymchwil, sy'n ymdrin ag allbwn ymchwil diweddar a materion amserol.

Erthyglau Cyhoeddedig

Mae ein hymchwilwyr yn cyhoeddi ar draws amrywiaeth eang o bynciau ac ar draws amrywiaeth o lwyfannau newyddion gan gynnwys The Conversation.

Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor

Ymchwil, Arloesi ac Effaith

Darganfyddwch mwy am sut mae'r Swyddfa Ymchwil, Arloesi ac Effaith yn  darparu ystod eang o wasanaethau cefnogi i staff, ôl-raddedigion a busnesau.

Hwb cydweithredu

Gweithio gyda Ni

Y Ganolfan Gyfweithio yw porth y Brifysgol i fusnesau a chyrff allanol eraill sydd eisiau manteisio ar yr arbenigedd, y cyfleusterau a’r sgiliau sydd ar gael yn y Brifysgol.