Lleihau costau cadwraeth mewn gwledydd incwm isel a chanolig 

Astudiaeth Achos REF 2021
Wedi ei gyflwyno i Uned Asesu UoA 7 - Earth Systems and Environmental Science

Teitl a gyflwynwyd: An evidence-based approach reduces the local costs of biodiversity conservation in low- and middle-income countries.