/sites/default/files/styles/16x9_1920w/public/2023-01/26-1%200-22%20Bangor%20Uni%20%200266_0.jpg?h=81b86b14&itok=dl4cTW4Y

Dim ond y gorau

Gwnewch gais am gwrs yn 2023

  • Rhif 1 o ran y Prifysgolion Gorau yng Nghymru, Student Crowd, 2022
  • Prifysgol o'r radd flaenaf, Cynghrair People and Planet 2022/23
  • Arweinwyr mewn ymchwil yn datrys rhai o’r heriau mwyaf sy’n wynebu’r byd heddiw

2il

o ran y Prifysgolion Gorau yng Nghymru

Student Crowd, 2023

5 Uchaf

o brifysgolion y Deyrnas Unedig

WhatUni? Student Choice Awards, 2022

15fed

yn y byd am Gynaliadwyedd

UI GreenMetric World University Rankings, 2021

1af

o ran y dref brifysgol fwyaf fforddiadwy

Totally Money, 2019

Ymchwil sy'n arwain y byd

Mae ein hymchwil arloesol yn atgyfnerthu ein cwricwlwm sy'n newid yn barhaus ac yn helpu i wella ein cyd-ddealltwriaeth o'r byd o'n cwmpas.

[0:00] Prifysgol Bangor,                            

[0:03] yn bwerdy ymchwil                              

[0:06] sy'n ysgogi newid.                                 

[0:08] Mae ein darganfyddiadau yn llunio'r byd heddiw gyda ffocws ar

[0:11] gynaliadwyedd,                                   

[0:13] diogelu'r amgylchedd,                      

[0:17] adfywio iechyd cymdeithas ar ôl y pandemig,   

[0:19] a hyrwyddo bywiogrwydd economaidd, cymdeithasol, dwyieithog a diwylliannol.

[ 0:28] O wella iechyd a lles,                             

[0:32] i ddatblygu'er economi 5G byd-eang.       

[0:34] a chanfod atebion ynni i'r dyfodol.         

[0:37] Gweithio mewn partneriaeth â llunwyr polisi, diwydiant, busnesau a chymunedau

[0:42] datblygu Ysgol Feddygol Gogledd Cymru         

[0:45] i hyfforddi meddygon yfory         

[ 0:48] Cefnogi'r sector Gwyddorau Bywyd     

[0:52] ac ymchwil perfformiad dynol mewn Gwyddorau Chwaraeon

[0:55] Mae ymchwil Covid-19 Bangor yn llywio penderfyniadau polisi Iechyd Cyhoeddus.

[0:59] yn sefydlu rhwydwaith epidemioleg dwr gwastraff cyntaf y DU i olrhain cyfraddau heintiau.

[ 1:02] a pharatoi ar gyfer pandemig yn y dyfodol.         

[1:09] Mae Bangor yn datblygu technolegau a gwytnwch ym maes ynni niwclear a meddygaeth,

[1:13] trwy ein Sefydliad Dyfodol Niwclear blaenllaw.   

[ 1:18] Mynd i'r afael â newid Hinsawdd         

[1:19] gydag ymchwil i ynni carbon isel.       

[1:22] Ymdrin ag un o faterion amylcheddol mwyaf y blaned       

[ 1:25] gwastraff plastig a gorddefnyddio plastigau untro      

[1:29] a gwarchod yr amrywiaeth o rywogaethau ac ecosystemau       

[1:32] trwy ymchwil cadwraeth bioamrywiaeth.       

[1:37] Mae ein hymchwil ar Gymru, y Gymraeg a sgiliau ieithyddol        

[1:40] yn ysbrydoli cenedl ddwyieithog fywiog.    

[1:45] Mae ein darganfyddiadau yn llywio addysgu       

[ 1:49] gan alluogi myfyrwyr i ddysgu am ymchwil mewn amser real

[ 1:53] Mae ein hymchwilwyr yn rhannu ethos sy'n croesawu      

[1:55] dewrder        

[1:56] uniondeb        

[1:57] cydweithio        

[ 1:58] hyder      

[ 1:59] ac ymddiriedaeth     

[2:01] gydag agwedd fyd-eang        

[2:03] sy'n ein helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.      

[2:06] Ymchwil       

[2:07] wrth wraidd ein gwaith       

[2:08] Ers 1884       

DOD O HYD I GWRS

Rydym yn cynnig cyrsiau yn y gwyddorau, celfyddydau, dyniaethau, busnes a'r gyfraith. 

Gweld ein cyrsiau

[0:02] Lle eithriadol

[0:05] [DISGRIFIAD GWELEDOL] Logo Prifysgol Bangor gyda golygfeydd o'r Brifysgol a'r ardal.

[0:10] Profiad eithriadol

[0:13] [DISGRIFIAD GWELEDOL]  Merch yn ysgrifennu nodiadau yn ei llyfr

[0:15] Golygfeydd eithriadol

[0:19] Cymuned eithriadol

[0:22] [DISGRIFIAD GWELEDOL]  Chwarae gitar mewn gig

[0:24] Prifysgol eithriadol

[0:26] I'r rhai sydd eisiau meithrin eu meddwl

[0:29] Croeso i Brifysgol Bangor

[0:32] Y lle i chi gael

[0:33] meddwl, dychmygu, canfod, llwyddo, profi

[0:37] Darganfod yr eithriadol

[0:41] Ers 1884.

[0:43] www.bangor.ac.uk

Dau fyfyriwr yn cerdded a gwthio beic tu allan i'r Prif Adeilad

Dewch i brofi Bangor

Nid yn unig ein bod yn cynnig addysg rhagorol a phrofiad myfyrwyr heb ei ail, ond mae gennym hefyd gymuned myfyrwyr fywiog, gyfeillgar ac amrywiol wedi'i lleoli yn y lleoliad mwyaf syfrdanol rhwng y mynyddoedd a'r môr.

Rhithdeithiau

Dewch i weld sut le yw Prifysgol Bangor a beth sydd gan ein myfyrwyr presennol i'w ddweud.

Dyddiau Agored

Ymunwch â ni ar un o'n Dyddiau Agored er mwyn dysgu mwy am y Brifysgol a holi ein staff am astudio a bywyd ein myfyrwyr. 

Myfyrwyr tu allan i'r Brif Adeilad

Dewiswch y cwrs perffaith

Mae ein haddysg o'r safon uchaf a'n hymchwil o'r radd flaenaf.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?