Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Sicrwydd ansawdd y DU

Adroddiad Disglair gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd

Mae Prifysgol Bangor wedi croesawu canfyddiadau Adolygiad Sefydliadol yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA) sydd wedi canmol y ffordd y mae'r brifysgol yn rheoli ansawdd academaidd.

Cafodd y Brifysgol ganmoliaeth arbennig am sawl gweithgaredd, gan gynnwys y ffordd y mae Bangor yn defnyddio dull sy'n cael ei yrru gan ddata i hysbysu a gwella profiad y myfyrwyr.

Ymhlith y meysydd eraill a gafodd ganmoliaeth arbennig oedd y bartneriaeth ddofn sydd gan y Brifysgol gyda’i myfyrwyr, a'r ffaith bod dwyieithrwydd wedi'i ymgorffori oddi mewn i brofiad y myfyriwr ac yn effeithio'n gadarnhaol ar bob agwedd ohono.

Mae’r Brifysgol wedi ymateb i’r adroddiad QAA hefo eu cynllun gweithredu.