Main Arts

Dewiswch Brifysgol o'r radd flaenaf

Mae gennym draddodiad hir o ragoriaeth academaidd ers i ni agor ein drysau yn 1884 ac rydym yn mynd y tu hwnt i ddisgwyliadau o ran profiad myfyrwyr. 

Cyrsiau Clirio 2021

Dyddiau Agored - Hydref a Tachwedd 2021

Gwybodaeth am Covid-19

Grŵp o fyfyrwyr yn gwenu yn ystod darlith

Cyrsiau Clirio

Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau o bob rhan o'r gwyddorau, y celfyddydau, y gyfraith, busnes a'r dyniaethau.

Os ydych yn dod i Fangor trwy Glirio, rydych yn sicr o gael ystafell yn ein neuaddau preswyl.

Dau fyfyriwr yn cerdded a gwthio beic tu allan i'r Prif Adeilad

Dewch i brofi Bangor

Nid yn unig ein bod yn cynnig addysg rhagorol a phrofiad myfyrwyr heb ei ail, ond mae gennym hefyd gymuned myfyrwyr fywiog, gyfeillgar ac amrywiol wedi'i lleoli yn y lleoliad mwyaf syfrdanol rhwng y mynyddoedd a'r môr.

Rhithdeithiau

Dewch i weld sut le yw Prifysgol Bangor a beth sydd gan ein myfyrwyr presennol i'w ddweud.

Dyddiau Agored

Ymunwch â ni ar un o'n Dyddiau Agored Ar-lein er mwyn dysgu mwy am y Brifysgol a holi ein staff am astudio a bywyd ein myfyrwyr. 

Myfyrwyr tu allan i'r Brif Adeilad

Dewiswch y cwrs perffaith

Mae ein haddysg o'r safon uchaf a'n hymchwil o'r radd flaenaf.

Myfyrwyr yn trafod eu gwaith mewn labordy

Ymchwil sy'n arwain y byd

Mae ein hymchwil arloesol yn atgyfnerthu ein cwricwlwm sy'n newid yn barhaus ac yn helpu i wella ein cyd-ddealltwriaeth o'r byd o'n cwmpas.

Safon Aur

am Ansawdd yr Addysgu

TEF 2017

20 Uchaf

ym Mhrydain am ansawdd yr addysgu

The Times and Sunday Times League Table 2019

Y Gorau

ym Mhrydain yn seliedig ar adolygiadau

Adolygiadau StudentCrowd 2020

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?