Da iawn Dinah!

Mae cynllun Arweinwyr Cyfoed arloesol Prifysgol Bangor yn galluogi myfyrwyr ail a thrydedd flwyddyn i gefnogi myfyrwyr newydd. Mae wedi bod yn rhedeg ers dros 20 mlynedd ac mae'n un o'r ffyrdd y mae'r Brifysgol yn sicrhau amgylchedd cefnogol i'w myfyrwyr.

Elenni enillodd Dinah Jennings o’r Ysgol Addysg y Wobr Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn. Rhoddwyd hyn i gydnabod ei gwaith rhagorol gyda myfyrwyr newydd.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2019