Lleisiau Bach

Ddydd Iau, cynhaliodd y Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes ddiwrnod hyfforddi Little Voices / Lleisiau Bach ar gyfer ymarferwyr, a drefnwyd gan Arwyn Roberts (Bangor) a Helen Dale (Abertawe).

Lleisiau Bach yw'r dull a ddefnyddir gan Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc i rymuso plant fel ymchwilwyr ac fel eiriolwyr i helpu i ymgorffori hawliau dynol mewn lleoedd bob dydd ac i alluogi cyd-gynhyrchu newid sy'n gynhwysol o ran oedran. Mae'r Arsyllfa yn fenter sydd wedi'i lleoli ym Mhrifysgolion Abertawe a Bangor, gan weithio gydag ystod eang o bartneriaid a disgyblaethau i helpu i sicrhau bod hawliau dynol plant a phobl ifanc yn cael eu parchu, eu diogelu a'u cyflawni.

Fe wnaeth dau o'n myfyrwyr, Claire Hodgkinson a Celyne Rathod, o'r cwrs  BA Plentyndod ac Astudiaethau Ieuenctid, gyflwyniad gwych am eu harsylwadau a'u gwerthusiad o brosiect Lleisiau Bach ar gyfer eu traethawd blwyddyn olaf

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mai 2019