Traddodiad Teuluol o astudio ym Mangor yn parhau

Awel EvansAwel EvansBydd myfyrwraig o Feirionnydd yn parhau â thraddodiad teuluol drwy fynd ymlaen i addysgu ar ôl graddio ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon.

Bydd Awel Pyrs Evans, 21, o Lanfachreth, Dolgellau yn derbyn gradd BA Addysg Gynradd (SAC) ar ôl astudio yn Ysgol Addysg y Brifysgol.

Yn ferch o gefn gwlad gyda chefndir amaethyddol, astudiodd Awel lefel A mewn Cymraeg, Hanes a Seicoleg yng Ngholeg Meirion-Dwyfor cyn mynd ymlaen i’r Brifysgol.

Dywedodd Awel: “Mae’n deimlad cyffrous ac eithaf rhyfedd i raddio, mae’r tair blynedd wych a chefais ym Mhrifysgol Bangor wedi hedfan heibio.

"Mi es i Brifysgol Bangor oherwydd roeddwn yn gwybod mai athrawes roeddwn eisiau bod ers oedran ifanc, ac mae cysylltiad cryf rhwng fy nheulu â Bangor.

“Mae’r profiadau ysgol yn annatod i’r cwrs, roeddwn yn ffodus iawn o gael ysgolion croesawgar pob tro ac fe fwynheais bob munud gyda’r disgyblion.”

Mae gwreiddiau Awel yn ymestyn o Borthmadog, lle bu rhai o’i theulu yn fyfyrwyr yn y Coleg Normal ag integreiddiodd i Brifysgol Bangor yn 1996.

Astudiodd hen fodryb i Awel, Elizabeth Roberts, i fod yn athrawes yn y Coleg Normal rhwng 1947-1949. Fe aeth hithau ymlaen i ddysgu yn Lerpwl, Capel Curig a Bryncroes ym Mhen Llyn.

Tra’n ysgrifennydd Eifonydd i NFU Cymru, penderfynodd taid Awel, Elis Evans, arallgyfeirio, ac yn 40 mlwydd oed, aeth yntau i’r Normal i wneud cwrs addysg rhwng 1971-1973. Yn fuan wedyn, cychwynnodd ei swydd ddysgu gyntaf yn Ysgol Eifion Wyn ym Mhorthmadog, ac y bu yno am 24 mlynedd tan iddo ymddeol.

Aeth merch hynaf Elis, Bethan Llewelyn Jones, i’r Coleg Normal rhwng 1975-1978. Aeth Bethan ymlaen o’r Normal i ddysgu yn Ysgol y Graig, Llangefni, ac y mae dal yno yn mwynhau’r gwaith.

Yn 2013, graddiodd cyfnither Awel, sef merch Bethan, Swyn Llewelyn Jones. Mae Swyn bellach yn athrawes yn Ysgol y Hendre, Caernarfon.

Ers gadael y Brifysgol mae Awel wedi gweithio yn Ysgol Machreth, Llanfachreth, a bydd yn cychwyn ei swydd dysgu gyntaf fel athrawes gymwysedig yn Ysgol Brithdir ym mis Medi gan “barhau i ddysgu a’i fwynhau heb foddi mewn gwaith papur!” 

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2015