Coronavirus (Covid-19) Information

Rhaglen Ymarferydd Ymchwil Clinigol

Mae'r Rhaglen Ymarferydd Ymchwil Clinigol yn cynnwys astudiaeth ymchwil ffurfiol ar gyfer cymhwyster ôl-radd ymchwil yn y canolfannau ymchwil perthnasol yn Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor, yn enwedig yr uned treialon clinigol NWORTH, yn Ysgol y Gwyddorau Iechyd, ochr yn ochr ag elfen glinigol a chymhwyster dysgu dewisol. Dyma'r amrywiol ffurfiau:

 • Cymrodoriaeth - Project ymchwil ffurfiol sy'n rhoi sylw i flaenoriaeth sy'n seiliedig ar ymchwil clinigol i fwlch yn y sylfaen dystiolaeth. Bydd hyn yn cynnwys cofrestru i wneud gradd Meistr trwy Ymchwil, MPhil neu PhD ym meysydd thematig Gwyddorau Iechyd, Economeg Iechyd, Gofal Sylfaenol, Heneiddio a Dementia neu Gofal Iechyd a Chymdeithasol. Fel arall, bydd hefyd cyfleoedd i gwblhau Doethuriaeth Broffesiynol mewn Iechyd y Cyhoedd neu Heneiddio a Dementia os yw'n briodol.
 • Uwch Gymrodoriaeth - Project ymchwil ffurfiol sy'n rhoi sylw i flaenoriaeth glinigol sy'n seiliedig ar flaenoriaeth academaidd i fwlch ymchwil yn y sylfaen dystiolaeth. Bydd hyn yn cynnwys cofrestru i wneud gradd Meistr trwy Ymchwil, MPhil neu PhD ym meysydd thematig Gwyddorau Iechyd, Economeg Iechyd, Gofal Sylfaenol, Heneiddio a Dementia neu Ofal Iechyd a Chymdeithasol. Yn ogystal â hyn, bydd hefyd cyfleoedd i gwblhau Doethuriaeth Broffesiynol mewn Iechyd y Cyhoedd neu Heneiddio a Dementia os yw'n briodol.
 • Gellir cwblhau cymhwyster dysgu ffurfiol dewisol, fel rhan o'r cymrodoriaethau a'r uwch gymrodoriaeth. Mae elfen addysgu'r Rhaglen Academaidd Glinigol yn canolbwyntio ar baratoi ôl-raddedigion ymchwil at ddysgu a modiwlau portffolio lefel 7 (20 a 10 CATS) i baratoi ôl-raddedigion ymchwil at ddysgu. Mae hyn yn galluogi dilyniant os yw'n briodol i gwblhau Cam 1 y Dystysgrif Ôl-radd mewn Addysg Uwch (PGCertHE) a Chymrawd Cysylltiol gyda'r Academi Addysg Uwch gyda mynediad i Gam 2 a thrwy hynny symud ymlaen i gwblhau'r PgCertHE.
 • Byddai dewisiadau eraill ar gael yn y portffolio o fodiwlau yn yr ysgol ac yn Ysgol Ddoethurol y brifysgol i gynnig 'gwerth ychwanegol'.

Rhaglen CRP

Lefelau Academaidd Clinigol

Nodweddion

 

Cymrodoriaeth

 • Cwblhau gwobr Meistr trwy Ymchwil neu MPhil yn seiliedig ar broject ymchwil annibynnol
 • Mae goruchwyliaeth trwy'r prosesau ôl-radd ymchwil yn yr ysgol yn gysylltiedig â chanolfannau ymchwil Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor, yn enwedig NWORTH
 • Cwblhau profiad/dilyniant clinigol perthnasol fel rhan o'u rôl ddynodedig
 • Cwblhau cymhwyster dysgu dewisol neu fodiwlau perthnasol eraill dan arweiniad goruchwyliwr/mentor
 • Penodiad anrhydeddus ar lefel briodol

 

Uwch Gymrodoriaeth

 • Cwblhau PhD neu ddoethuriaeth broffesiynol (Iechyd y Cyhoedd, Heneiddio a Dementia) yn seiliedig ar broject ymchwil annibynnol
 • Mae goruchwyliaeth trwy'r prosesau ôl-radd ymchwil yn yr ysgol yn gysylltiedig â chanolfannau ymchwil Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor, yn enwedig NWORTH
 • Cwblhau profiad/dilyniant clinigol perthnasol fel rhan o'u rôl ddynodedig
 • Cwblhau cymhwyster dysgu dewisol neu fodiwlau perthnasol eraill dan arweiniad goruchwyliwr/mentor
 • Penodiad anrhydeddus ar lefel briodol

Adnoddau

Mae'r rhain yn adnoddau a allai fod o gymorth fel rhan o'r rhaglen:

Llawlyfr ôl-radd ymchwil
Paratoi ôl-raddedigion ymchwil at ddysgu
Paratoi ôl-raddedigion ymchwil at ddysgu Portffolio
Academi Addysg Uwch
Llawlyfr Doethuriaeth Broffesiynol Iechyd y Cyhoedd
Llawlyfr Doethuriaeth Broffesiynol Heneiddio a Dementia
Rhoi Llawlyfr Doethuriaeth Broffesiynol ar Waith