Coronavirus (Covid-19) Information

Covid-19 information for all students

Covid Arrangements

Watch this video about the Covid arrangements that have been put in place to protect the health, safety and well-being of our students.

Trefniadau Covid

Gwyliwch y fideo yma am y trefniadau Covid sydd wedi'u rhoi ar waith i amddiffyn iechyd, diogelwch a lles ein myfyrwyr.