Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rheoli perfformiad drwy newid

Er mwyn rheoli newid yn llwyddiannus mae angen i chi fynd i’r afael â’r effaith bersonol y newid yn ogystal â’r allbynnau ydych yn dymuno ei gyflawni gan y newid. I wneud hyn rhaid i chi:

  • Sicrhau bod rheswm da dros y newid, a chyfleu hynny yn glir i’r staff.
  • Cynlluniwch gyfraniad staff drwy’r prosiect.
  • Dadansoddi effaith ar staff a darparu cefnogaeth.
  • Hefyd, er ei bod hi weithiau yn anodd oherwydd ansicrwydd newid, mae rhaid i chi ystyried a oes newid mewn disgwyliadau o ran perfformiad staff a chyfathrebu hynny yn glir.

O ran rheoli perfformiad lle da i ddechrau yw gyda 7 S McKinsey. Mae’r model yn darparu rhestr wirio o agweddau ar newid i fynd i’r afael ac yn ddefnyddiol fel nodyn i’ch atgoffa o’r gwahanol agweddau sy’n rhyng-gysylltiedig.

O ran yr agweddau ‘caled’ dylech ystyried:

Mae yna hefyd yr elfennau anniriaethol fwy ‘meddal’ o newid sef:

Wrth fynd trwy newid gall rheoli perfformiad o bosibl fod yn broblematig gan eich bod yn ymdrin â newid ar lefel sefydliadol yn ogystal â’r emosiynau ac ymateb eich staff. Hefyd, yn ystod y newid efallai y byddwch cychwyn rheoli staff newydd o Ysgolion / Adrannau eraill. Fodd bynnag, yn ystod y newid yr egwyddorion allweddol yr un fath i sicrhau perfformiad effeithiol sef: