Diploma Lefel 7 mewn Rheolaeth Strategol ac Rheoli ac Arwain

I uwch reolwyr, uwch swyddogion a pherchnogion busnes

Mae Arwain a Rheoli yn Y Ganolfan Rheolaeth, a achredwyd gan CMI, yn cael ei gynnig drwy ddull modiwlaidd. Mae hyn yn golygu y gallwch ymuno ar unrhyw adeg yn ystod y daith a chwblhau dysgu ar eich cyflymder eich hun. Mae pob modiwl yn brofiad dysgu hunan-gynhaliol yn ei rinwedd ei hun.

Er mwyn cwblhau'r Diploma bydd angen i chi fynychu 6 o'r sesiynau craidd ac un o'r modiwlau dewisol. Gweler isod am y dyddiadau sydd ar y gweill ar gyfer y rhain.

Ffioedd

Mae pob uned 2 ddiwrnod yn costio £497.

Dyddiadau i ddod

Mis

Unedau y Cwrs

Teitl y cwrs

16-17 Ebrill 2019 7002

Rheoli Perfformiad Strategol

21-22 Mai 2019 7010

Newid Sefydliadol

25-26 Mehefin 2019 7009

Rheoli Prosiectau Strategol

16-17 Gorffennaf 2019 7013-14

Bod yn Arweinydd Strategol ac Arwain yn Strategol yn Ymarferol

I'w Cardarnhau 7006

Pennu Cyfeiriad i'r Sefydliad

I'w Cardanhau 7002

Rheoli Perfformiad Strategol

I'w Cardanhau 7010

Newid Sefydliadol

I'w Cardanhau 7006

Pennu Cyfeiriad i'r Sefydliad

Beth nesaf?

I archebu lle ar unrhyw un o'r cyrsiau uched e-bostiwch training@themanagementcentre.co.uk os gwelwch yn dda, neu rhowch alwad ar 01248 365 981 i ni.