Diploma Lefel 7 mewn Rheolaeth Strategol ac Rheoli ac Arwain

I uwch reolwyr, uwch swyddogion a pherchnogion busnes

Mae Arwain a Rheoli yn Y Ganolfan Rheolaeth, a achredwyd gan CMI, yn cael ei gynnig drwy ddull modiwlaidd. Mae hyn yn golygu y gallwch ymuno ar unrhyw adeg yn ystod y daith a chwblhau dysgu ar eich cyflymder eich hun. Mae pob modiwl yn brofiad dysgu hunan-gynhaliol yn ei rinwedd ei hun.

Er mwyn cwblhau'r Diploma bydd angen i chi fynychu 6 o'r sesiynau craidd ac un o'r modiwlau dewisol. Gweler isod am y dyddiadau sydd ar y gweill ar gyfer y rhain.

Ffioedd

Mae pob uned 2 ddiwrnod yn costio £497.

Dyddiadau i ddod

Mis

Unedau y Cwrs

Teitl y cwrs

22-23 Ionawr 2019 7009

Rheoli Prosiectau Strategol

19-20 Chwefror 2019 7013-14

Bod yn Arweinydd Strategol ac Arwain yn Strategol yn Ymarferol

26-27 Mawrth 2019 7006

Pennu Cyfeiriad i'r Sefydliad

16-17 Ebrill 2019 7002

Rheoli Perfformiad Strategol

21-22 Mai 2019 7010

Newid Sefydliadol

25-26 Mehefin 2019 7009

Rheoli Prosiectau Strategol

16-17 Gorffennaf 2019 7013-14

Bod yn Arweinydd Strategol ac Arwain yn Strategol yn Ymarferol

I'w Cardarnhau 7006

Pennu Cyfeiriad i'r Sefydliad

I'w Cardanhau 7002

Rheoli Perfformiad Strategol

I'w Cardanhau 7010

Newid Sefydliadol

Beth nesaf?

I archebu lle ar unrhyw un o'r cyrsiau uched e-bostiwch training@themanagementcentre.co.uk os gwelwch yn dda, neu rhowch alwad ar 01248 365 992 i ni.