Diploma Lefel 7 mewn Rheolaeth Strategol ac Rheoli ac Arwain

I uwch reolwyr, uwch swyddogion a pherchnogion busnes

Mae Arwain a Rheoli yn Y Ganolfan Rheolaeth, a achredwyd gan CMI, yn cael ei gynnig drwy ddull modiwlaidd. Mae hyn yn golygu y gallwch ymuno ar unrhyw adeg yn ystod y daith a chwblhau dysgu ar eich cyflymder eich hun. Mae pob modiwl yn brofiad dysgu hunan-gynhaliol yn ei rinwedd ei hun.

Er mwyn cwblhau'r Diploma bydd angen i chi fynychu 6 o'r sesiynau craidd ac un o'r modiwlau dewisol. Gweler isod am y dyddiadau sydd ar y gweill ar gyfer y rhain.

Ffioedd

Mae pob uned 2 ddiwrnod yn costio £597.

Dyddiadau i ddod

Mis

Unedau y Cwrs

Teitl y cwrs

24-25 Medi 2019 7013-14

Bod yn Arweinydd Strategol ac Arwain yn Strategol yn Ymarferol

22-23 Hydref 2019 7006

Pennu Cyfeiriad i'r Sefydliad

19-20 Tachwedd 2019 7002

Rheoli Perfformiad Strategol

17-18 Rhagfyr 2019 7010

Newid Sefydliadol

21-22 Ionawr 2020 7009

Rheoli Prosiectau Strategol

17-18 Mawrth 2020 7013-14

Bod yn Arweinydd Strategol ac Arwain yn Strategol yn Ymarferol

28-29 Ebrill 2020 7006

Pennu Cyfeiriad i'r Sefydliad

19-20 Mai 2020 7002

Rheoli Perfformiad Strategol

23-24 Mehefin 2020 7010

Newid Sefydliadol

7-8 Gorffennaf 2020 7009

Rheoli Prosiectau Strategol

Beth nesaf?

I archebu lle ar unrhyw un o'r cyrsiau uched e-bostiwch training@themanagementcentre.co.uk os gwelwch yn dda, neu rhowch alwad ar 01248 365 981 i ni.