Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Proffil Staff o Amanda Smith

Image of Amanda Smith
Enw
Amanda Smith
Swydd
Rheolwr Cyswllt ag Addysg
E-bost
a.smith@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 388143
Lleoliad
Stryd y Deon

Yn gyfrifol am reoli gweithgareddau cyswllt ysgolion ac ymestyn allan sydd wedi eu hanelu at ddarpar fyfyrwyr o fewn y DU a gweddill Ewrop. Mae hyn yn cynnwys hyrwyddo cyfleoedd i ymweld â’r Brifysgol a threfnu digwyddiadau recriwtio myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig sy’n cael eu cynnal gan yr Uned Recriwtio Myfyrwyr, goruchwylio gwaith ymestyn allan yr Uned gyda darpar fyfyrwyr gan gynnwys y rhaglen Cyswllt Ysgolion, gweithgareddau ehangu cyfranogiad, Ffeiri Addysg Uwch ac arddangosfeydd recriwtio ar lefel israddedig ac ôl-raddedig. Hefyd yn gyfrifol am weinyddu bwrsariaethau, ysgoloriaethau a gweithgareddau’r system glirio sydd yn ymwneud â throsi ceisiadau.