Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhestr Staff

Aelod Staff Ebost Ffôn Swydd
Cyfathrebu, Materion Cyhoeddus a’r Wasg
Alan Parry +44 1248 388489 Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus
Elinor Elis-Williams +44 1248 383298 Swyddog y Wasg
Shan Rees Roberts +44 1248 388292 Swyddog Cyfathrebu
Marchnata a Recriwtio
Carys Wyn Roberts +44 1248 383839 Cyfarwyddwr Marchnata a Recriwtio
Ceri Wyn Owen +44 1248 382005 Uwch Swyddog Clercyddol
Marchnata’r Cyfryngau
Emma Campbell +44 1248 383534 Rheolwr Cyfryngau Marchnata
Gwenno Gwilym   Cynorthwywr y We a Marchnata Digidol (Cyfnod Mamolaeth)
Ashleigh Jones   Intern Cynnwys Digidol
Bethan Jones +44 1248 383561 Cynorthwy-ydd Cronfa Ddata a Marchnata
Susannah Neill +44 1248 382462 Swyddog Prosiect Gwefan
Heledd Parri +44 1248 382593 Swyddog Cysylltiadau Cwsmeriaid a Marchnata
Emma Pritchard +44 1248 388564 Swyddog Marchnata Digidol a’r We
Angharad Rhisiart +44 1248 388024 Swyddog Marchnata a Chyhoeddiadau
Cari Ann Roberts +44 1248 388866 Cynorthwywr y We a Marchnata Digidol
Gwenan Rogers +44 1248 383895 Swyddog Marchnata Digidol a’r We
Lucy Stevenson +44 1248 382060 Swyddog Cysylltiadau Cwsmeriaid a Marchnata
Rhian Thomas +44 1248 382062 Cynorthwy-ydd Marchnata
Anwen Gruffydd Wyn +44 1248 383554 Swyddog Marchnata Digidol a’r We
Digwyddiadau a Chyswllt Ysgolion
Amanda Smith +44 1248 388143 Rheolwr Cyswllt ag Addysg
Anna Williams +44 1248 388023 Swyddog Cyswllt Ysgolion
Manon Owain +44 1248 383536 Swyddog Mynediad
Llinos Ann +44 1248 388144 Cynorthwywr Recriwtio
Llinos Angharad Williams +44 1248 383553 Swyddog Cyswllt Ysgolion
Sera Mai Williams +44 1248 382633 Swyddog Cyswllt Ysgolion