Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Croeso i Marchnata, Recriwtio a Chyfathrebu

Mae adran Marchnata, Recriwtio a Chyfathrebu Prifysgol Bangor yn gyfrifol am ystod eang o weithgareddau marchnata a chyfathrebu.

Cyswllt ag Ysgolion a Digwyddiadau

Mae ein Tîm Cyswllt Addysg yn gyfrifol am drefnu Diwrnodau Agored y Brifysgol a Dyddiau Ymweld i Ymgeiswyr UCAS, sy'n derbyn miloedd o ymwelwyr i gampws y Brifysgol. Maent yn trefnu gweithgareddau Cyswllt ag Ysgolion ac Ehangu Cyfranogiad ac yn cynrychioli'r Brifysgol mewn ffeiri addysg uwch ledled y DU ac Ewrop.

Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus

Mae ein hadran Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus yn cynnwys swyddfa'r Wasg a Materion Cyhoeddus a'r Tîm Cyfathrebu, sy'n rheoli cyfrifon cyfryngau cymdeithasol y Brifysgol.

Marchnata ar-lein ac E-Gysylltiadau

Mae ein tîm marchnata digidol a'r we yn gweithio'n agos gyda thimau gwe eraill yn y gwasanaethau TG i sicrhau bod y wefan yn gyfredol ac yn cynnig y wybodaeth ddiweddaraf am ein cyrsiau a'n gweithgareddau ymchwil, yn ogystal â rhoi gwybodaeth werthfawr i ddarpar fyfyrwyr ynghylch byw ac astudio ym Mhrifysgol Bangor. Mae ein gwefan BangorTV a'n sianel YouTube yn darparu cynnwys fideo sydd ar gael i fyfyrwyr ar hyd a lled y byd.

Mae'r tîm CRM yn dîm integredig sy'n dod â staff o'r Gwasanaethau TG ac o Gysylltiadau Corfforaethol a Marchnata at ei gilydd. Mae'r tîm hwn yn gyfrifol am system Rheoli Cysylltiadau Cwsmer (CRM) y Brifysgol ac mae'n gweithio gyda staff o amrywiaeth o adrannau i ddarparu negeseuon electronig atyniadol i ddarpar fyfyrwyr ym Mhrydain ac yn rhyngwladol.

Cyhoeddiadau

Mae'r tîm cyhoeddiadau'n paratoi a chynhyrchu cyhoeddiadau sydd wedi'i anelu at ddarpar fyfyrwyr ac ymgeiswyr, sy'n cynnwys y prosbectws israddedig, y prosbectws ôl-raddedig ac amryw o daflenni a llyfrynnau penodol. Maent hefyd yn cyfrannu tuag at gyhoeddiadau a gwefannau allanol eraill a gallant gynnig cyngor ac arweiniad ar gynhyrchu cyhoeddiadau a gallant reoli'r broses o gynhyrchu cyhoeddiadau o'r fath.