Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Diwrnodau Agored

Bwriad y Diwrnod Agored yw rhoi'r cyfle i ddarpar fyfyrwyr i ddarganfod mwy am y cyrsiau a chael syniad o sut fywyd sydd i fyfyrwyr ym Mangor.

Mae'r Diwrnod Agored yn gyfle iddynt ddarganfod mwy am y cwrs, ymweld â’r campws a’r neuaddau preswyl, cyfarfod staff a myfyrwyr, a chael y gwybodaeth diweddaraf am astudio yma. Bydd yr Ysgolion academaidd ar agor a bydd cyngor ar gael am Gyrfaoedd i Raddedigion, Cyllid Myfyrwyr, Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau, Lles Myfyrwyr a'r system UCAS. Bydd hefyd gwybodaeth penodol i fyfyrwyr hŷn a rhieni.

Fel arfer, gwelir cannoedd o bobl yn bresennol ar y Diwrnod Agored. Mae’n gyfle iddynt ddarganfod mwy am y cwrs,cyfarfod staff a myfyrwyr a chael syniad o sut fywyd sydd i fyfyrwyr ym Mangor.

Cofrestru ar gyfer Diwrnod Agored

I archebu eich lle ar gyfer y Diwrnod Agored, cliciwch yma

Manylion Pellach

Am fanylion pellach ar ein Diwrnodau Agored, cysylltwch ag Amanda Smith ar 01248 388143/382005 neu ebostiwch openday@bangor.ac.uk.