Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Marchnata a Recriwtio

Yr adran Marchnata, Recriwtio a Chyfathrebu sy’n arwain y prif weithgareddau marchnata'r Brifysgol sydd wedi ei anelu at ddarpar fyfyrwyr.

Mae ein cyfrifoldebau a swyddogaethau yn ymestyn dros ystod eang o weithgareddau marchnata, recriwtio ac ehangu cyfranogiad. Cliciwch ar y teitlau isod am wybodaeth:

Hefyd rydym yn gyfrifol am:

  • drin ag ymholiadau gan ddarpar fyfyrwyr
  • gynnig cyngor, cefnogaeth ac amryw o wasanaethau i'r Ysgolion academaidd
  • mynd i ffeiriau ac arddangosfeydd AU, yn y D.U. a thramor
  • weinyddu’r Ysgoloriaethau Mynediad a’r Ysgoloriaethau Chwaraeon