Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)
Anna Macdonald
Enw
Anna Williams
Swydd
Swyddog Cyswllt Ysgolion
E-bost
anna.williams@bangor.ac.uk
Ffôn
+ 44 (0) 1248 388023
Lleoliad
Stryd y Deon

Mae’n gyfrifol am ddarparu gwasanaeth i ysgolion ledled Cymru sy’n rhoi cyfarwyddyd a chefnogaeth i ddarpar-fyfyrwyr prifysgolion. Mae cyngor yn cynnwys sut i lenwi ffurflenni UCAS, tips a ffyrdd cyflym o wneud ceisiadau, cyngor a chyfarwyddyd ynghylch cyrsiau addas a strwythurau gyrfaoedd a gwybodaeth fanwl am y cyrsiau sydd ar gael ym Mangor. Mae hefyd yn mynd i ffeiriau recriwtio rhanbarthol.

Mae Anna hefyd yn gyfrifol am farchnata trwy gyfrwng y Gymraeg.