Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Proffil Staff o Emma Campbell

Image of Emma Harris
Enw
Emma Campbell
Swydd
Rheolwr Cyfryngau Marchnata
E-bost
e.campbell@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 383534
Lleoliad
Stryd y Deon

Yn gyfrifol am ddatblygu ac ehangu presenoldeb Bangor yn y farchnadfa drwy reoli deunydd printiedig a deunydd ar-lein, sydd wedi eu hanelu at ddarpar fyfyrwyr, i gyd fynd ag amcanion recriwtio'r Brifysgol. Mae hyn yn cynnwys rheoli staff o fewn yr Adran Farchnata a Recriwtio sydd yn ymwneud â’r we a marchnata digidol, cysylltiadau cwsmeriaid a marchnata, cyhoeddiadau a gwaith delio ag ymholiadau.

Yn gyfrifol am rheoli cynnyrch a dosbarthiad deunydd printiedig sydd wedi ei greu gan yr Adran; rheoli’r system cysylltiadau cwsmeriaid yr Uned a datblygu cynlluniau cyfathrebu’r Uned ar gyfer ymholiadau a cheisiadau; cyfrannu at ddatblygiad a gwellhâd presenoldeb y Brifysgol ar y we a’r defnydd o’r cyfryngau newydd; trefnu presenoldeb y Brifysgol mewn Eisteddfodau.