Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Proffil Staff Heledd Parri

Heledd Parri
Enw
Heledd Parri
Swydd
Customer Relationship Marketing Officer
E-bost
h.parri@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 382060
Lleoliad
Stryd y Deon

Aelod o'r tîm sy'n gyfrifol am system Rheolaeth Cysylltiadau Cwsmeriaid y Brifysgol (RhCC), gan gynnwys creu a gweithredu ar gynlluniau cyfathrebu ac ymgyrchoedd RhCC.

Mae cyfrifoldebau yn cynnwys datblygu cynnwys ac ymgyrchoedd newydd ac arloesol, yn gyson â strategaeth farchnata’r Brifysgol; Cydlynu cyfathrebiadau ar draws y Brifysgol er mwyn sicrhau eu bod yn berthnasol ac yn gyfredol, a goruchwylio ac ehangu’r gwaith o gasglu data er mwyn sicrhau effeithiolrwydd cyfathrebiadau a dargedwyd.