Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Proffil o Manon Owain

Delwedd o Manon Williams
Enw
Manon Owain
Swydd
Swyddog Mynediad
E-bost
manon.owain@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 383536
Lleoliad
Stryd y Deon

Mae’n gyfrifol am ddatblygu ffyrdd newydd o recriwtio myfyrwyr o gymunedau a oedd yn cael eu tan-gynrychioli yn flaenorol mewn addysg uwch. Mae’n gyfrifol yn bennaf am reoli a chydlynu’r Rhaglen ehangu mynediad Cyfleoedd Dawn, a gynhelir mewn ysgolion lleol dethol ar draws gogledd Cymru ac Ynys Môn gyda disgyblion ieuengach (13-16 mlwydd oed). Mae’r Rhaglen yn cynnwys gweithgareddau megis ymweliadau ysgol i’r Brifysgol, ymweliadau preswyl, ymweliadau myfyrwyr i ysgolion lleol a sesiynau Sgiliau Astudio mewn ysgolion.