Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif Newyddion

Archif Newyddion: Gorffennaf 2015

Prifysgol Bangor yn edrych ymlaen at Eisteddfod brysur ym Maldwyn

Mae Prifysgol Bangor am fod yn weithgar yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol eto eleni, efo digwyddiadau ar y stondin drwy’r wythnos. 

Dyddiad cyhoeddi: 31 Gorffennaf 2015

Te bach ar faes yr Eisteddfod yn dathlu pen-blwydd y Wladfa

Beth well na ‘thê bach’ traddodiadol o Batagonia i ddathlu pen-blwydd y Wladfa Gymreig yn 150 o flynyddoedd oed, ac i dynnu sylw at gasgliad unigryw ac amhrisiadwy yn ymwneud â’r Wladfa sydd yn cael ei harddangos ym Mhrifysgol Bangor at hyn o bryd.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Gorffennaf 2015

Aircraft debris looks like it's from MH370 – now can we find the rest?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Mattias Green  o’r Ysgol Gwyddorau Eigion sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol. 

Dyddiad cyhoeddi: 30 Gorffennaf 2015

Datblygiadau ym Mhrifysgol Bangor i arwain at newidiadau ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-radd yn y DU

Bydd arbenigedd Prifysgol Bangor mewn gwella’r profiad a gaiff myfyriwr yn cael ei rannu er budd sefydliadau addysg uwch eraill yn y DU, ar ôl i’r Brifysgol gael ei dewis ar gyfer gwobr ariannol gan yr Academi Addysg Uwch (AAU).

Dyddiad cyhoeddi: 30 Gorffennaf 2015

Ysgol Y Gyfraith Bangor yn dathlu 10 mlynedd o ragoriaeth

Yr wythnos nesaf bydd dros 150 o gyn-fyfyrwyr a chyn staff Prifysgol Bangor yn dod i ddathliad arbennig i nodi deng mlynedd ers sefydlu Ysgol y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Gorffennaf 2015

Ysgol Y Gyfraith Bangor yn dathlu 10 mlynedd o ragoriaeth

Yr wythnos nesaf bydd dros 150 o gyn-fyfyrwyr a chyn staff Prifysgol Bangor yn dod i ddathliad arbennig i nodi deng mlynedd ers sefydlu Ysgol y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Gorffennaf 2015

Scientists at work: tackling India's snakebite problem

Dyma erthygl yn Saesneg gan Anita Malhotra o’r Ysgol Gwyddorau Biolegol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol. 

Dyddiad cyhoeddi: 27 Gorffennaf 2015

Pencampwraig Rafftio Dŵr Gwyn Ewrop yn Ennill Doethuriaeth

Mae myfyrwraig a ddechreuodd rafftio dŵr gwyn tra roedd yn astudio ym Mhrifysgol Bangor, ac sydd wedi cynrychioli Prydain Fawr yn y gamp, newydd ychwanegu at y graddau sydd ganddi o Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2015

Myfyriwr y gyfraith am feicio ar draws yr Iseldiroedd i gasglu arian at elusen

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor sy'n dioddef oddi wrth gyflwr genetig prin am wneud taith feicio galed 182 milltir at elusen.

Mae Christian Bolton-Edenborough, o Potters Bar yn Swydd Hertford, yn dioddef oddi wrth Lawrence Moon Bardet Biedl Syndrome, sy'n effeithio ar ei olwg ac a fydd yn ei wneud yn ddall yn y diwedd. 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Gorffennaf 2015

12 o raddedigion cyntaf Gwyddorau Meddygol o Brifysgol Bangor

Ddydd Gwener 17 Gorffennaf 2015 bydd deuddeg o israddedigion y rhai cyntaf i raddio o’r cwrs arloesol BMedSci Gwyddorau Meddygol o'r Ysgol Gwyddorau Meddygol, adran academaidd ieuengaf Prifysgol Bangor. 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2015

Enillwyr Gwobrau 2015

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2015

Undeb Myfyrwyr Bangor yn ennill gwobr am ei gwaith cynaliadwyedd

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor wedi ennill gwobr Rhagoriaeth Effaith Werdd UCM, ac roeddent hefyd yn un o'r pum Undeb Myfyrwyr sgoriodd uchaf yn genedlaethol ar gyfer eu prosiect Partneriaeth Gymunedol Caru Bangor. Mae hyn yn adlewyrchu ymroddiad myfyrwyr lleol i weithredu’n amgylcheddol gadarnhaol dros y flwyddyn ddiwethaf, gan droi eu hundeb yn ganolbwynt cynaliadwyedd wrth galon y gymuned ehangach.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2015

Fears for offender rehabilitation as Britain embraces US-style probation

Dyma erthygl yn Saesneg gan Martina Y. Feilzer oYsgol Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor a John Deering, Prifysgol De Cymru, sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalenThe Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2015

Cymysgu efo sêr y byd ffilm a phrofi 48 awr a newidiodd ei fywyd yn Efrog Newydd

A Bangor University graduate HanJie Chow has been mixing with stars and experienced a life-changing 48 hours during his ‘year abroad’ as part of his studies at Bangor University.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2015

Mae galw am raddedigion Prifysgol Bangor yn y farchnad waith

Mae ystadegau sydd newydd eu cyhoeddi yn dangos bod galw am raddedigion Prifysgol Bangor yn  y farchnad waith. Mae canlyniadau yn dangos bod 93.8% o raddedigion y llynedd naill ai mewn gwaith neu yn astudio, chwe mis wedi iddynt raddio.

Daw’r canlyniadau gwych o’r ystadegau cyflogadwyedd diweddaraf ar gyfer y DU (data’r Higher Education Statistics Agency) a dangosant fod canlyniadau ar gyfer graddedigion Prifysgol Bangor yn   well na’r cyfartaledd ar gyfer y DU ac yn unol â’r cyfartaledd ar gyfer Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2015

Menter newydd arloesol gan lyfrgelloedd yn ennill gwobr y "Times Higher Education"

Mae Gwasanaethau Llyfrgell ac Archifau Prifysgol Bangor newydd ennill yr "Outstanding Library Team Award" yn y "Times Higher Education Leadership and Management Awards" 2015, ynghyd a phartneriaid eraill yn Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF).  Mae aelodau WHELF yn cynnwys Llyfrgell Genedlaethol Cymru, pob prifysgol yng Nghymru, llyfrgelloedd GIG Cymru, y Brifysgol Agored yng Nghymru a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2015

Prifysgol Bangor yn rhannu anrhydeddau yn ystod wythnos Graddio

Daeth dau gefnder i Brifysgol Bangor i'w hanrhydeddu efo’i gilydd yr wythnos hon (11-17 Gorffennaf 2015).

Roedd y cerddor roc lleol Gruff Rhys a’r troellwr Radio 1 a Radio Cymru, Huw Stephens, ill dau yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd Prifysgol Bangor yn ystod Seremoni Raddio Ddydd Mercher 15 Gorffennaf.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2015

Hear this: it's no longer enough to just look at paintings

Dyma erthygl yn Saesneg gan Andrew Lewis, Athro Cerddoriaeth yn yr Ysgol Cerddoriaeth sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol. 

Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2015

Prifysgol Bangor yn gwneud gwahaniaeth mewn gofal iechyd yn yr iaith Gymraeg

Mae gwaith arloesol i ymestyn a gwella'r defnydd o'r iaith Gymraeg ym maes iechyd a gofal cymdeithasol wedi cael ei gydnabod gyda Phrifysgol Bangor yn ennill gwobrau Gwireddu'r Geiriau mewn dau gategori.

Cyflwynwyd y gwobrau yng Nghynhadledd a Gwobrau'r Iaith Gymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol. Mae'r Gwobrau yn codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd  yr iaith Gymraeg yn y sectorau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yn arbennig wrth ddelio â chleifion, eu teuluoedd a'r cyhoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Gorffennaf 2015

From avatars to apps: why we still love to go down the rabbit hole with Alice

Dyma erthygl yn Saesneg gan Lyle Skains o’r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Gorffennaf 2015

Gwobrwyo Athrawon am ddatblygu sgiliau iaith

Yng nghwmni  Dirprwy Is-ganghellor y Brifysgol, yr Athro Jerry Hunter, dathlwyd llwyddiant unigolion sydd wedi ymroi i ddefnyddio’r Gymraeg yng nghyd-destun eu gwaith.Cyflwynwyd tystysgrifau i ymarferwyr addysg o’r sectorau cynradd, uwchradd ac addysg bellach sydd wedi cwblhau cwrs y Cynllun Sabothol Cenedlaethol.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Gorffennaf 2015

Llwyddiant yr Orsaf Arloesi

Aeth deuddeg o fyfyrwyr Prifysgol Bangor a Grŵp Llandrillo Menai ar siwrnai ddeuddydd i ymchwilio i'r broses o ddechrau busnes. Roedd dull gwaith rhaglen eleni yn wahanol i ysgolion dechrau busnes blaenorol ac yn canolbwyntio mwy ar ymddygiad a gweithgareddau sy'n gysylltiedig â chreu busnes trwy ennill profiad wrth wneud tasgau.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Gorffennaf 2015

Pontio'n dechrau agor ym mis Hydref

Bydd Pontio, canolfan newydd y celfyddydau ac arloesi ym Mhrifysgol Bangor, yn dechrau agor ei drysau fis Hydref gyda theithiau o amgylch yr adeilad a chyfres o ddigwyddiadau blasu a fydd yn galluogi ymwelwyr i brofi'r cyfleuster newydd. 

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2015

Arddangos ymchwil arloesol i ofal iechyd

Heddiw (Iau 2 Gorffennaf), ym Mhrifysgol Bangor, rhoddwyd sylw i ymchwil newydd o bwys sydd i wella gofal iechyd yng Nghymru a’r DU.

Oherwydd y posibiliadau iddynt effeithio ar wasanaethau i gleifion, tri phroject penodol a gafodd flaenoriaeth, wrth i Mark Drakeford, Gweinidog Iechyd Llywodraeth Cymru, ymweld â’r Coleg Iechyd a Gwyddorau Ymddygiad yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Gorffennaf 2015

Cymru i lansio gwasanaeth arloesol ar gyfer ymchwil i ddementia

Heddiw (2/7/15), lensir gwasanaeth cenedlaethol, ar-lein ac ar y ffôn, sy’n helpu pobl i gymryd rhan mewn astudiaethau ymchwil dementia. Mae Join Dementia Research yn addo cyflymu’r broses o ymchwilio i ddementia yng Nghymru, gan roi cyfle i bobl â dementia a hebddo gofrestru eu diddordeb mewn astudiaethau, a helpu ymchwilwyr i ganfod y cyfranogwyr iawn ar yr adeg iawn.

Bydd Mark Drakeford, Gweinidog Cymru dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, yn rhoi’r cyhoeddiad yn ystod ymweliad â Chanolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia Cymru (CDGD/DSDC) ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Gorffennaf 2015

Arbenigwyr blaenllaw yn rhannu’r ymchwil ddiweddaraf i Ymwybyddiaeth Ofalgar

Yr wythnos hon, bydd ymchwilwyr penigamp i ymwybyddiaeth ofalgar yn dod ynghyd i gyflwyno ac ystyried ymchwil arloesol yn y maes newydd hwn.

Wedi’i drefnu gan arbenigwyr yn Ganolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar o fewn Prifysgol Bangor, bydd y digwyddiad yn trafod sut y gall ymwybyddiaeth ofalgar ddod â buddion i unigolion ac i gymdeithas.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2015

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2015

How cancer abducts your immune cells – and what we can do about it

Dyma erthygl yn Saesneg gan Thomas Caspari, darllenydd yn yr Ysgol Gwyddorau Meddygol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2015