Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Astudio Ymhellach

Astudio am radd Meistr a PhD

Ar ôl i chi gwblhau eich gradd efallai fyddwch eisiau mynd ymlaen a gwneud meistr, PhD neu ystyried gyrfa yn Seicoleg Glinigol.

Cyrsiau meistr

Mae nifer o wahanol o gyrsiau meistr ar gael yn yr Ysgol Seicoleg yn Brifysgol Bangor (gweler prif wefan yr adran seicoleg) ac mae nifer o gyfleoedd i wneud ceisiadau PhD. Mae gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol cynllun arianni ar gyfer astudio ôl-radd. Mae dau o'n myfyrwyr PhD yn cael i arianni yn rhannol gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Rhaglen Seicoleg Glinigol Gogledd Cymru

Mae Rhaglen Seicoleg Glinigol Gogledd Cymru wedi ei lleoli yn Ysgol Seicoleg Bangor. Mae'r rhaglen yn annog yn gryf siaradwyr dwyieithrwydd Cymraeg-Saesneg i ystyried gwneud cais am le hyfforddi ym Mangor. Mae angen sylweddol am wasanaethau seicoleg glinigol gael eu darparu'n ddwyieithog am fod cyfran fawr o'r boblogaeth yng Ngogledd Cymru yn siarad Cymraeg fel eu hiaith gyntaf.

Am fwy o wybodaeth am y Rhaglen Seicoleg Glinigol Gogledd Cymru edrychwch ar y wefan: http://nwcpp.bangor.ac.uk/