Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Seicoleg drwy’r Gymraeg

Mae’r gallu i ymdrin â phwnc drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol bwysig yng Nghymru, a dros y blynyddoedd diwethaf, bu galw uchel am seicolegwyr Cymraeg eu hiaith yn y meysydd clinigol, addysgol, ac academaidd.

Yma ym Mangor, rydym yn sylweddoli pwysigrwydd y galw yma, ac wedi ymrwymo i gynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg yr Ysgol Seicoleg er mwyn cynhyrchu graddedigion sy’n hyderus yn eu gallu i ymdrin â Seicoleg yn y Gymraeg. Gyda chydweithrediad a chymorth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, rydym wedi llwyddo i gynnig nifer o fodiwlau Cymraeg a dwyieithog, ac wedi cynyddu niferoedd ein staff ac ein myfyrwyr cyfrwng Cymraeg. Bellach, rydym yn ysgol flaenllaw o ran darpariaeth cyfrwng Cymraeg, ac yn ymfalchïo yn safon ein darpariaeth.

Porwch ein tudalennau i gael rhagor o wybodaeth am ein staff ac ein modiwlau. Gweler pamffled yn amlinellu ein darpariaeth Cymraeg yma. Os oes gennych ragor o gwestiynau, cofiwch gysylltu â ni.