Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwlau Cymraeg

Ar hyn o bryd mae o leiaf 40 credyd ar gael yn Gymraeg/dwyieithog ym mhob blwyddyn o’r cwrs israddedig. Cewch gyflwyno aseiniadau a/neu sefyll arholiadau drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg – chi biau’r dewis.

Isod, mae rhestr o’r modiwlau sydd ar gael ar hyn o bryd:

Blwyddyn 1

  • Dulliau Ymchwil 1 (20 credyd)
  • Dulliau Ymchwil 2 (20 credyd)
  • Ysgrifennu a Chyfathrebu Gwyddonol 1 (10 credyd)
  • Ysgrifennu a Chyfathrebu Gwyddonol 2 (10 credyd)

Blwyddyn 2

  • Dulliau Ymchwil 3 (20 credyd)
  • Dulliau Ymchwil 4 (20 credyd)

Blwyddyn 3

  • Prosiect Ymchwil (40 credyd)
  • Dwyieithrwydd: Iaith a Gwybyddiaeth (20 credyd)
  • Plant, Teuluoedd, a’r Gymdeithas (20 credyd)
  • Niwroestheteg: Cyfuno’r gwyddorau a’r celfyddydau (20 credyd)