Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysgoloriaethau

Mae myfyrwyr sy'n dilyn o leiaf 40 credyd y flwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg yn gymwys i wneud cais am interniaeth mewn Seicoleg. Caiff rhain eu hariannu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Hyd arferol y rhain yw 6-8 wythnos, ac mae’r swyddi yn cynnig profiad o weithio mewn seicoleg fel proffesiwn. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn £800 i gwblhau’r interniaeth.

Ar hyn o bryd, mae cyllid ar gael i gynnig y swyddi yn 2018 a 2019.