Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Manteision astudio’n ddwyieithog

Mae nifer o resymau i astudio Seicoleg yn y Gymraeg:

  1. Mae’r darlithoedd a’r seminarau cyfrwng Cymraeg yn llai na’r rhai Saesneg, ac maent yn gyfeillgar a chefnogol, gan sicrhau eich bod yn cael cryn dipyn o gymorth i hwyluso’r broses ddysgu.
  2. Cewch gyfle i fynychu darlithoedd Saesneg wedi eu harwain gan ymchwilwyr byd-enwog, a thrafod yr hyn a ddysgwyd mewn seminarau Cymraeg bach.
  3. Gwella eich sgiliau iaith Cymraeg a Saesneg. Rydym yn eich annog i drafod eich gwaith yn Gymraeg, a chwblhau traethodau ac arholiadau yn Gymraeg, ond cewch gyfle i gwblhau’r gwaith yn Saesneg hefyd – chi biau’r dewis!
  4. Mae galw uchel am seicolegwyr Cymraeg eu hiaith ledled Cymru. Bydd y gallu i drafod y pwnc yn hyderus yn Gymraeg yn cynyddu eich cyflogadwyedd.
  5. Mae cefnogaeth ariannol ar gael gan Brifysgol Bangor a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.