Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Swyddfa’r Is-Ganghellor

Mae Swyddfa’r Is-Ganghellor wedi’i staffio gan Miss Bethan Nelson (Cynorthwyydd Personol yr Is-Ganghellor) a Ms Medwen Hughes (Swyddog Uwch Clerigol).

Mae staff yn Swyddfa’r Is-Ganghellor o 8.45am tan 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae’r Swyddfa wedi ei lleoli ar lawr cyntaf Prif Adeilad y Celfyddydau, drws nesaf i Ystafell y Cyngor.

Os ydych chi’n ymweld â Swyddfa’r Is-Ganghellor, ac mae arnoch angen trwydded parcio undydd, cysylltwch â ni.

Os oes arnoch angen map o Fangor, cliciwch ar y cyswllt isod: Llwytho i lawr Fap o Brifysgol Bangor (PDF)