Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhagoriaeth Ymchwil

Mae gan Brifysgol Bangor sylfaen ymchwil gadarn sy’n rhychwantu amrediad o ddisgyblaethau academaidd. Yma y gwneir ymchwil ar lefelau Cenedlaethol a Rhyngwladol. Mae’r Brifysgol yn darparu cymorth cadarn ar gyfer gweithgareddau ymchwil gan gynnwys hybu cysylltiadau â chyrff masnachol a diwydiannol yn y DU a thramor. Yn ogystal, mae’r Brifysgol yn ceisio ymateb i anghenion lleol a rhanbarthol ac mae’n arbennig o ymwybodol o’i swyddogaeth fel adnodd ymchwil a chanolfan hyfforddiant ar gyfer y Gogledd.

Bydd ymchwil yn cael ei gwneud naill ai’n uniongyrchol yn yr Ysgolion Academiadd neu mewn Canolfannau a Sefydliadau Ymchwil sy’n gysylltiedig ag un Ysgol neu fwy.

Gwybodaeth bellach

Am fwy o wybodaeth ynglyn ag ymchwil ym Mangor, ewch i'n gwefan Ymchwil neu i dudalenau’r Swyddfa Ymchwil.